Vision Zero – En vision om at alle ulykker er mulige at forebygge

Alle ulykker er mulige at forebygge, hvis alle på arbejdspladsen har fokus på sikkerhed som en integreret del af arbejdet. Det er tankegangen bag Vision Zero, som er en strategi inden for ulykkesforebyggelse.

dPete

Seniorforsker Pete Kines fortæller om de 4 fokuspunkter virksomheder, der har en Vision Zero strategi typisk arbejder med. Video: Anne-Mette Holm

En fælles overbevisning

Målet med Vision Zero er ikke at have 0 ulykker eller arbejdsskader, som navnet ellers antyder. Vision Zero er et mindset, der grundlæggende handler om, at alle ulykker er forebyggelige, hvis alle i virksomheden fra direktøren og mellemlederen til svenden, kontorassistenten, praktikanten og den midlertidigt ansatte har en overbevisning om, at nul ulykker er et fælles mål man arbejder frem imod. En overbevisning der kommer til udtryk i virksomhedens politikker, planlægning, samarbejde og daglige praksis.

At praktisere Vision Zero strategien bygger videre på traditionel ulykkesforebyggelse med nul ulykker som mål. Det kan illustreres med følgende skema.

Tabel der viser forskellen på traditionel tilgang til arbejdsmiljø og vision zero tilgangen.

4 fokuspunkter der fremmer Vision Zero

Virksomheder med en Vision Zero strategi, har særligt fokus på fælles engagement, sikkerhedskultur, kommunikation og læring. Det viser et forskningsprojekt, hvor forskerne har gennemgået 27 virksomheders måde at arbejde med Vision Zero på i Europa.

  • Engagement: Både ledere og medarbejdere er engagerede og forpligtede på at efterleve den fælles vision om at skabe et sikkert arbejdsmiljø. Det er skrevet ind i virksomhedens strategi, og er en integreret del af forretningen. Indsatser er sammensat af flere forskellige dele, der spiller sammen og tillader, at man kan tilpasse dem til den sammenhæng, de skal indgå i.
  • Sikkerhedskommunikation: Visionen skal fortælles på en måde, så det tilpasses og giver mening for alle og samtidig er en naturlig del af hverdagen. Det kan fx ske ved at lave små events, plakater og andet med gode ideer til at fremme sikkerheden, belønne gode lokale initiativer, præsentere velegnede værktøjer i teams/afdelinger, og sørge for, at alle får mulighed for at komme til orde.
  • Sikkerhedskultur: Medarbejderne opfatter, at lederne prioriterer sikkerhed i hverdagen, også under tidspres. Alle er med til at diskutere og tage beslutninger omkring sikkerhedsspørgsmål. Når der sker en ulykke eller nærvedulykke, handler det primært om at undersøge årsagerne og lære af dem, frem for at finde de skyldige.
  • Læring: Man dækker ikke over fejl, men kan være åben og lære fra det skete. Der er mere fokus på, hvad der går godt, end hvad der går dårligt. Man fokuserer primært på ’god praksis’ og at skabe god sikkerhed frem for ulykker.

Læs mere om de 4 fokuspunkter for Vision Zero på de følgende sider:

 

Arbejdstilsynets vejledninger om forebyggelse af arbejdsulykker

 

Små virksomheder

At-vejledning om forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder

Store og mellemstore virksomheder

At-vejledning om forebyggelse af arbejdsulykker i store og mellemstore virksomheder.

Ulykkesrisici

Her finder du de vigtigste regler om ulykkesrisici.