Toolbox-træning: Roller

 

Toolbox-træning omfatter 8 værktøjer. Her kan du læse om værktøjet 'Roller'. 

Det er vigtigt, at ledelse og medarbejdere kender deres roller i forhold til at bidrage til et sikkert og sundt arbejdsmiljø. I Arbejdsmiljøloven er det fastsat, hvilke roller arbejdsgiveren, mellemlederen og medarbejderen har i forhold til arbejdsmiljøet.

Arbejdsgiver/leder skal sikre, at:

  • de konkrete arbejdsforhold er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige
  • arbejdet er planlagt og tilrettelagt fuldt forsvarligt
  • det nødvendige og egnede sikkerhedsudstyr er til stede og lever op til reglerne om indretning og brug
  • de ansatte er instrueret i, hvordan det konkrete arbejde kan udføres forsvarligt
  • der er ført effektivt tilsyn
  • der er udarbejdet en APV + arbejdsmiljøorganisation.

 

 

 

Roller

Dette værktøj indgår i et træningsforløb for formænd i byggebranchen, kaldet Toolbox-træning. Det er bygget op omkring 8 værktøjer og er udviklet af forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

 

Læs mere om Toolbox-træning

Se de øvrige værktøjer:

Kommunikation
Konflikthåndtering
Målrettet kommunikation
Planlægning
Forebyggelse
Kropssprog
Kultur og sprog

 

Oprettet d. 19. maj 2016