Toolbox-træning: Planlægning med arbejdsmiljø

Toolbox-træning omfatter 8 værktøjer. Her kan du læse om værktøjet 'Planlægning med arbejdsmiljø'.

Mange forskellige faktorer kan medvirke til, at der sker arbejdsskader på en byggeplads.

Værktøjet ’De 7 strømme’ er velegnet til at forebygge arbejdsskader , allerede når man planlægger en ny arbejdsopgave.

God planlægning af arbejdsopgaverne fremmer sikkerheden og forebygger arbejdsskader. Når planlægningen er i orden får man et bedre overblik over arbejdsgange og opgaver, og det bliver synligt, hvem der har ansvar for hvad.

Eksemplet herunder er fra byggebranchen, men tankegangen kan sagtens bruges i andre brancher også.

  1. Informationer: Dækker over alle typer af informationer, som skal bruges i en byggesag såsom tegninger, beskrivelser, aftaler med bygherre og andre mv. Det er vigtigt at være sikre på, at alle informationer er på plads, så arbejdet ikke går i stå på byggepladsen.

  2. MandskabDet er vigtigt at sikre, at der er tilstrækkeligt og rigtigt mandskab til at udføre arbejdsopgaven. Ellers skal det afklares, inden opgaven påbegyndes.

  3. MaterielHar du det rigtige materiel til at udføre arbejdsopgaven? Virker alt som det skal eller skal der bestilles/lejes nyt? Det skal på plads, inden arbejdsopgaven påbegyndes.

  4. Materialer: Hvilke materialer skal I bruge til sagen? Er der leveringstid? I så fald skal det bestilles i god tid. Er aftaler med leverandører på plads – man kan opnå bedre priser ved bestilling i god tid til levering i god tid i stedet for i sidste øjeblik eller fra dag til dag.

  5. Ydre forholdDet er selvfølgelig umuligt at bedømme vejret 2 måneder frem, men bygger man om vinteren, er det nødvendigt at tage sine forholdsregler ved frost og sne. 

  6. Forudgående arbejde: Skal der foretages arbejde af andre entreprenører, før jeres firma skal i gang på sagen? Hvis det er tilfældet, er det vigtigt at holde sig orienteret om status på sagen. Det er også vigtigt, hvis jeres virksomhed styrer underentrepriser, at disse kan komme til efter en entreprise, som I ikke styrer.

  7. PladsEr der plads til jer og det arbejde, I skal udføre? Hvis ikke, er det en god idé at afklare pladsforhold, inden I skal til på sagen, herunder hvor evt. kran eller stillads mv. skal stå under arbejdet på sagen. 

 

Baggrunden for 'de 7 strømme'

Værktøjet 'De 7 strømme' stammer fra projektet 'Trimmet byggeri', et fælles projekt fra Teknologisk Institut, BygSol (Samarbejde og Læring i Byggeriet), Dansk Byggeri og flere af byggeriets samarbejdspartner. 
Trimmet Byggeri er den danske fortolkning af det internationale begreb Lean Construction. 

 

Planlægning

Dette værktøj indgår i et træningsforløb for formænd i byggebranchen, kaldet Toolbox-træning. Det er bygget op omkring 8 værktøjer og er udviklet af forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

 

Læs mere om Toolbox-træning

Se de øvrige værktøjer:

Roller
Kommunikation
Konflikthåndtering
Målrettet kommunikation
Forebyggelse
Kropssprog
Kultur og sprog

 

Oprettet d. 19. maj 2016