Toolbox-træning: Kommunikation på tværs af kultur og sprog

Toolbox-træning omfatter 8 værktøjer. Her kan du læse om værktøjet 'Kommunikation på tværs af kultur og sprog'.

Kultur er de holdninger, adfærd, vaner og traditioner en afgrænset gruppe mennesker har til fælles - fx unge, nyansatte, faggrupper, landsdele og nationaliteter. De varierer fra kultur til kultur, og disse variationer kan have betydning for den måde, et byggesjak samarbejder og udfører arbejdsopgaverne på.

Vores kulturelle baggrund påvirker vores kommunikation og skaber forståelse og misforståelser mellem personer. Dette værktøj kan fungere som inspiration og støtte i at kommunikere bedst muligt på tværs af kulturer.

 

Kultur og sprog

Dette værktøj indgår i et træningsforløb for formænd i byggebranchen, kaldet Toolbox-træning. Det er bygget op omkring 8 værktøjer og er udviklet af forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

 

Læs mere om Toolbox-træning

Se de øvrige værktøjer:

Roller
Kommunikation
Konflikthåndtering
Målrettet kommunikation
Planlægning
Forebyggelse
Kropssprog

 

Oprettet d. 19. maj 2016