Toolbox-træning: Kommunikation

Toolbox-træning omfatter 8 værktøjer. Her kan du læse om værktøjet 'Kommunikation'. 

Den måde, formanden kommunikerer med sine sjakmedlemmer på, har stor betydning for samarbejdet.

Åbne spørgsmål

Åbne spørgsmål er sætninger, som giver den, der skal svare, mulighed for at fremføre forskellige løsninger og svarmuligheder. De starter ofte med ordene ’Hvordan…?’, ’Hvilke…?’, ’Hvad…?’ og ’Hvor…?’ og er gode, hvis man vil udvikle samtalen og have en dialog.

Fx: Hvordan afstiver vi bedst siderne, efterhånden som vi graver ind under klaplaget? Hvad gør vi ved rækværket på 3. sal? Hvor synes I, vi skal bede elektrikerne om at lægge deres materialer?

Lukkede spørgsmål

Lukkede spørgsmål er sætninger, der kan besvares med ’ja’ og ’nej’ eller med en kort besked. De kan præcisere en aftale, styre samtalen og lukke ned for samtalen. Lukkede spørgsmål starte ofte med ordene ’Er...?’, ’Gør...?’, ’Hvem...?’, ’Hvornår ...?’, ’Hvor...?’ og ’Hvilken...?’

Fx: Hvor afstiver vi bedst siderne, efterhånden som vi graver ind under klaplaget? Hvornår skifter vi rækværket på 3. sal? Hvor skal elektrikerne lægge deres materialer?

Anerkendende feedback

Anerkendende feedback er andet end rosende ord og rygklapperi. For at kunne give anerkendende feedback skal man have den holdning, at ens medarbejdere gør de ting, de gør, fordi de gerne vil gøre noget godt – løse sine arbejdsopgaver godt, fremme arbejdsmiljøet osv. Det er deres intention med det, de gør, man som leder skal fokusere på. Så

 • giv feedback fordi du er interesseret i at gøre din medarbejder bedre
 • start med at fremhæve de positive ting
 • spil på egen banehalvdel ved fx at sige ’På mig virker det som om…..’ eller ’Når du siger X, oplever jeg Y’
 • sæt pris på forskelligheder
 • fokusér på tre ting
 • lær af fejlene
 • vær ærlig
 • få sagt alt det, du har at sige, med det samme.

God, anerkendende feedback kan hjælpe formænd på byggepladser til at opnå større tillid i sjakket og til at få en bedre dialog med deres sjakmedlemmer samtidig med, at de faglige resultater bliver bedre.

Feedforward

Feedforward er en måde at få gode idéer til, hvad man fremover kan gøre, så resultatet, processen eller en selv bliver endnu bedre. Formændene kan fx bruge feedforward til at få input fra sjakmedlemmerne til at øge sikkerheden på byggepladsen.

Formænd kan få brugbar feedforward fra deres sjak ved at,

 • afklare, hvad det er, de gerne vil ændre
 • bede sjakmedlemmerne om forslag, der kan øge sikkerheden ved en konkret arbejdsproces på byggepladsen
 • lytte til forslagene og skrive dem ned
 • sige tak for idéerne og efterfølgende arbejde videre med de bedste forslag.

 

 

Kommunikation

Dette værktøj indgår i et træningsforløb for formænd i byggebranchen, kaldet Toolbox-træning. Det er bygget op omkring 8 værktøjer og er udviklet af forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

 

Læs mere om Toolbox-træning

Se de øvrige værktøjer:

Roller
Konflikthåndtering
Målrettet kommunikation
Planlægning
Forebyggelse
Kropssprog
Kultur og sprog

 

Oprettet d. 19. maj 2016