Toolbox-træning: Forebyggelse

Toolbox-træning omfatter 8 værktøjer. Her kan du læse om værktøjet 'Forebyggelse'.

Det er vigtigt at forebygge arbejdsmiljøproblemer på en byggeplads. Det er lige så vigtigt at forebygge, at ulykker gentager sig. I begge tilfælde drejer det sig om at forebygge i den rigtige rækkefølge. Forebyggelsestrappen kan bruges til at illustrere dette.

Det er mest effektivt helt at fjerne risikoen. Brug af personlige værnemidler bør være den sidste udvej, som man først skal vælge, hvis det ikke er muligt at udskifte det farlige med noget mindre farligt, indrette arbejdspladsen anderledes eller ændre arbejdsprocesserne.

Kilder:
De generelle forebyggelsesprincipper er beskrevet i bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdets udførelse.

Se også artiklen 'Forebyg ulykker i den rigtige rækkefølge'

 

 

Forebyggelse

Dette værktøj indgår i et træningsforløb for formænd i byggebranchen, kaldet Toolbox-træning. Det er bygget op omkring 8 værktøjer og er udviklet af forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

 

Læs mere om Toolbox-træning

Se de øvrige værktøjer:

Roller
Kommunikation
Konflikthåndtering
Målrettet kommunikation
Planlægning
Kropssprog
Kultur og sprog

 

Oprettet d. 19. maj 2016