Anmeldelse af arbejdsulykker

En arbejdsulykke, der koster en fraværsdag mere, end den dag ulykken er sket på, skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Men det er kun omkring halvdelen af alle arbejdsulykker bliver anmeldt. 

De seneste år har Arbejdstilsynet modtaget godt 40.000 anmeldelser om arbejdsulykker, tallet er faldet i løbet af de seneste år, men dækker slet ikke over, hvor mange ulykker der rammer ansatte på det danske arbejdsmarked.

En undersøgelse fra 2013 foretaget af LO viser, at det er mindre end hver anden arbejdsulykke, der anmeldes til Arbejdstilsynet.

Undersøgelsen  ”Underrapportering af arbejdsulykker”, udarbejdet for LO af Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning og Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital viser, at selv alvorlige arbejdsulykker som knoglebrud eller amputationer ikke anmeldes i mange tilfælde.

Det er først og fremmest inden for affaldshåndtering samt i landbruget, restaurationsbranchen og bygge- og anlæg, hvor der er problemer med at få anmeldt ulykkerne. Det er samtidig nogle af de brancher, hvor der er flest ulykker.

Manglende anmeldelser slører statistikken

Tallene understøttes af undersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2016 udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), der bygger på besvarelser fra 25.000 ansatte i Danmark.

Her svarer 7,2 procent af de adspurgte, at de har haft mindst en arbejdsulykke, der har medført en sygedag mere, end den dag ulykken skete.

Arbejdsgiverne er forpligtet til at anmelde en arbejdsulykke, men i mange tilfælde undlader virksomhederne at anmelde ulykkerne. En manglende anmeldelse af en arbejdsulykke kan betyde, at den skadelidte ikke kan få erstatning; også senere hvis det efterfølgende viser sig, at der opstår alvorlige følgevirkninger.

En anden konsekvens er, at de manglende anmeldelser slører statistikken over antallet af arbejdsulykker, så der ikke kommer det nødvendige fokus på forebyggelse.

Kilder:

Underrapportering af arbejdsulykker 2015 (LO)

Undersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014 udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)  

Udredning af årsager til udviklingen i anmeldte arbejdsulykker 1996-2010 (NFA) 

 

Sidst opdateret d. 4. sep 2017

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere