Mange faktorer påvirker sikkerheden på jobbet

 

Arbejdsulykker kan have mange årsager, og ofte er de ikke umiddelbart til at se. En systemorienteret tilgang kan bruges til at at kortlægge alle årsagerne.

En ansat på en fastfoodrestaurant får vel rigelig fart på rundt om et hjørne, glider og brækker armen i faldet. 

En banal ulykke, som umiddelbart ser ud til at ske fordi medarbejderen har travlt. Men det er ikke den eneste årsag til ulykken. 

Det viser sig nemlig, at gulvet er fedtet, fordi man på restauranten bruger en gulvvaskemaskine med enzymbaseret sæbe. Enzymbaseret sæbe skal opløses i koldt vand, mens det slet ikke virker i varmt vand, som normalt ville bruge til at vaske fedtede gulve. 

Det ved den midlertidigt ansatte rengøringsmedarbejder ikke. Han har ikke fået nogen oplæring og desuden er han på arbejde på tidspunkter, hvor der ikke er nogen han kan spørge.

Lige pludselig bliver forklaringen en helt anden. 

Alle forhold skal inddrages for at forstå en ulykke

Tanken bag en såkaldt systemorienteret tilgang til forståelse og læring af arbejdsulykker er, at alle relevante forhold omkring en ulykke skal inddrages, så man kan få en bedre forståelse af, hvordan den enkelte ulykke kunne ske, og hvordan den kan undgås i fremtiden. 

Metoden hjælper til at afdække forskellige årsager til at en ulykke sker og viden om, hvilke forhold man kan ændre på, så en tilsvarende  ulykke i fremtiden kan undgås. 

På fastfoodrestauranten kunne det eksempelvis være at sørge for, at der er tydelig info på gulvvaskeren, at personalet bliver oplært grundigt eller at der slet ikke er varmt vand i nærheden af, hvor enzymgulvvaskeren tankes op.

Ydre faktorer som årsager til arbejdsulykker

En række forskellige modeller er udviklet til at give et mere samlet billede af, hvilke årsager der kan være til en ulykke. Flere af modellerne forsøger at sætte ulykken ind i en socio-teknisk sammenhæng, hvor man også inddrager forhold i virksomheden og i samfundet, der ligger udenfor den direkte ulykkessituation.

 

Nancy Leveson fra Massachusetts Institute of Technology udviklet en sådan model. Modellen lægger op til en bredere tilgang til at forstå ulykker, der ikke blot ser på det enkelte individ, men ser på alle de faktorer, der har betydning for en hændelse. 

Mange forhold påvirker medarbejderens sikkerhed på jobbet

  • Den enkelte medarbejder: På individplanet gennemgår man den enkelte medarbejders opgaver, værktøjer, hvordan arbejdet er organiseret og den fysiske indretning af arbejdspladsen.
  •  Arbejdspladsen: På arbejdspladsniveauet gennemgår man organisationsstrukturer, kompetencer, akkorder, sikkerhedskultur og klima og samarbejdet mellem ledere og medarbejdere.
  •  Samfundet: På samfundsniveau vil man fx se på om konjunkturer, lovgivning og branchestandarder.

Kilder: 

Læs også artiklerne:

Robuste organisationer

 

Sidst opdateret d. 29. jun 2016

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere