Hvordan rammer arbejdsulykker

Sammen med sårskader er forstuvninger de mest fremherskende typer af skader i forbindelse med arbejdsulykker. Andre typiske skader er skader i det bløde væv, knoglebrud, hjernerystelse/indre skader og chok.

Arbejdsulykker medfører oftest forstuvninger

Langt de fleste arbejdsulykker skyldes en akut fysisk overbelastning af kroppen, der giver et vred eller stræk i kroppen, der medfører en forstuvning eller forstrækning.

Andre hyppige typer af skader er, at medarbejderen rammes af en genstand, falder eller støder ind i genstande -  hændelser der oftest medfører sårskader eller bløddelsskader.

Skader, der er opstået ved, at man er blevet ramt af en genstand, omfatter tilfælde hvor ting falder ned, situationer hvor maskindele bliver slynget gennem luften og ved trafikulykker. At blive ramt af genstande resulterer derfor også i mange forskellige skader.

I 2013 modtog Arbejdstilsynet lige over 17.000 anmeldelser af ledskred og forstuvninger mens antallet af sår- og bløddelsskader var tæt på 7.000. Det betyder, at disse typer af skader står for over halvdelen af alle anmeldte arbejdsulykker, der i 2013 var på 41.362.

Mænd får sår og kvinder vrider rundt

Set i forhold til det samlede antal ulykker viser Arbejdstilsynets opgørelse fra 2013, at kvinder får forholdsvis flere ledskader end mænd. Hvor ledskader udgør 45 procent af de samlede ulykker, der rammer kvinder, så er det tilsvarende tal for mænd 38 procent.

Det er først og fremmest i sundhedssektoren og blandt sosu-assistenter at disse skader sker og også brancher, hvor der er en overvægt af kvinder. Omvendt er sårskader langt mere udbredte hos mænd end hos kvinder.

Over 16 procent af det samlede antal arbejdsulykker hos mænd er sårskader, mens det tilsvarende tal for kvinder er 7,6 procent. Mænd har også betydeligt større risiko for at miste en legemsdel ved en arbejdsulykke.

Dødsulykker historisk lavt

Antallet af arbejdsulykker, der medfører døden, er faldet siden 2008, og var i 2013 på 36, hvilket er det laveste i perioden. Ifølge de seneste tal fra Arbejdstilsynets Ulykkesbarometer er der udsigt til at antallet af arbejdsulykker, der medfører døden i 2015 vil blive historisk lavt på under 30.

Det er først og fremmest mænd, der dør ved ulykker på jobbet; 34 af de 36 døde i 2013 var mænd.

Antallet af anmeldte skader er faldet over årene fra 2008 til 2013, men områder som chok, trykskader og skader, der ikke er placeret i de gængse fysiske skadesgrupper, er steget.

Kilder: Arbejdstilsynet laver hvert år en opgørelse over antallet af anmeldte arbejdsskader. Analyserne er baseret på anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet og på oplysninger fra Danmarks Statistik om ansatte i danske virksomheder.

Sidst opdateret d. 2. nov 2016

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere