Hvad er sikkerheds-kultur

Sikkerhedskultur er de fælles værdier, vaner, opfattelser og handlinger, der har betydning for, hvordan både ansatte og ledelse forebygger risici og ulykker.

Det er sjældent den enkelte medarbejders adfærd alene, der er et problem for sikkerheden. Det handler derimod ofte om, hvilken sikkerhedskultur - hvilke fælles værdier og holdninger omkring sikkerhed - der findes på arbejdspladsen.

Sikkerhedsklimaet udvikler sig hele tiden

Sikkerhedsklimaet på en arbejdsplads bliver dannet og løbende holdt ved lige gennem den kommunikation om sikkerhed, der foregår mellem forskellige grupper i organisationen. Det kan ske både ske i formelle møder vedrørende produktion eller ved sikkerhedsmøder eller i uformelle møder og fora.

Kontakten og udvekslingen af viden mellem forskellige grupper i organisationen er afgørende for, at der opstår en fælles opfattelse af at sikkerhed er vigtigt, og hvordan den skal håndteres i praksis.

En virksomhed kan godt have strenge regler om brug af sikkerhedsudstyr, men hvis medarbejderne ikke efterlever disse krav, og hvis ledelsen ikke håndhæver sikkerhedskravene hjælper det ikke noget. Hvis den manglende prioritering af sikkerheden fortsætter over længere tid, vil det gå ud over sikkerhedsklimaet i virksomheden og dermed også medarbejdernes sikkerhed.

Er der derimod en række begivenheder på en arbejdsplads, hvor ledelsen konsekvent prioriterer sikkerheden højt over for medarbejderne, vil der ske forbedringer i arbejdspladsens sikkerhedsklima.

Sikkerhedsklimaet bliver til sikkerhedskulturen

Forskning har vist, at når ansvaret for sikkerhed bliver en del af ledelsens fokus og rolleopfattelse, påvirker det samspillet om sikkerhed mellem ledelse og medarbejdere og medarbejderne imellem.

Det vil gradvist påvirke de ansattes opfattelse af ledelsens prioritering af sikkerhed, og dermed et bedre sikkerhedsklima med positiv effekt på arbejdssikkerheden.

Hvis disse normer kan fastholdes over tid, vil det styrke de gensidige forventninger mellem ledelse og ansatte til, at sikkerhed har en høj prioritet, og man kan tale om, at der er sket ændringer i sikkerhedskulturen.

Sikkerhedsklimaet kan måles

Et sikkerhedsklima er noget, man kan måle i den enkelte virksomhed, og siger noget om, hvor langt virksomheden er med at leve op til sine egne forventninger til sikkerheden . En sikkerhedskultur er den måde, som virksomheden på sigt fokuserer på sikkerheden og prioriterer den i det daglige arbejde og i virksomhedens overordnede politikker. 

 

Kortlæg sikkerheds-klimaet

En undersøgelse af virksomhedens sikkerhedsklima kan bruges til at få en status på det øjeblikkelige sikkerhedsklima og evaluere sikkerhedstiltag, der er sat i gang. 

 

Se det nordiske spørgeskema om sikkerhedsklima

Sikkerhedskultur

Kulturen i en organisation eller gruppe er ”den måde vi gør tingene på her”. Når kulturen har betydning for sikkerheden taler vi om sikkerhedskultur, eksempelvis til de lidt mere indforståede forventninger til den måde tingene gøres på.

Ledelsen skal gå forrest

Forskning viser, at ledelsen skal gå forrest og skabe et godt sikkerhedsklima ved i tale og handling at vise medarbejderne, hvordan virksomheden prioriterer sikkerhed i dagligdagen og ved at inddrage medarbejdere i beslutninger om sikkerhed.

Virksomheden skal sikre, at medarbejdere, især de unge og nyansatte, får en relevant introduktion og løbende vejledning i sikker udførelse af arbejdet.

Derudover er hyppig kommunikation om sikkerhed mellem ledelse og medarbejdere afgørende for at opretholde et godt sikkerhedsklima, som forebygger ulykker.

Kilder:
Dyreborg J. FAIS. Forebyggelse af alvorlige arbejdsulykker gennem intervention i sikkerhed og sikkerhedskultur. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2008

Kines P et al. Nordic Safety Climate Questionnaire (NOSACQ-50): A new tool for diagnosing occupational safety climate. International Journal of Industrial Ergonomics 2011, 41: p 634-646

Sidst opdateret d. 30. maj 2016

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere