Hvad er en arbejdsulykke?

Der findes flere definitioner på, hvad en arbejdsulykke er. Fælles for definitionerne er, at det er en pludseligt opstået skade påført i forbindelse med arbejdet.

Arbejdsskadelovens definition

I arbejdsskadeloven defineres en ulykke som en fysisk eller psykisk skade, der opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage.

Arbejdstilsynet inddeler arbejdsulykker i:

  • Dødsulykker: Skaderne som følge af ulykken er så alvorlige, at personen dør.
  • Alvorlige ulykker: Ulykken medfører amputation, knoglebrud eller skader på omfattende dele af kroppen.
  • Andre ulykker: Andre ulykker er forstuvninger, sårskader, bløddelsskader, termisk skade (skoldning eller forfrysninger), ætsning, forgiftning eller andet.

Forskningens definition

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) forsker i arbejdsulykker, og her bruger forskerne følgende definition: ‘En diskret, pludselig og uventet hændelse i løbet af arbejdet, som fører til fysisk eller psykisk skade’.

At ulykken er diskret betyder at hændelsen kan vare fra millisekunder ved eksempelvis en eksplosion og op til flere timer, når der er tale om akut overbelastning.

I forhold til en definition af ulykker er det vigtigt at skelne mellem skader, der skyldes pludselige og uventede hændelser og skader, der skyldes længere tids udsættelse for belastende faktorer som fx nedslidning.

Selvom en ulykke pludseligt og uventet kan årsagen til hændelsen godt skyldes forhold, der enten går forud for, eller som er betinget af beslutninger taget højere oppe i systemet eller uden for virksomheden.

Det kan fx være tidspres, mangel på sikkerhedskultur, konjunkturer, planlægning og økonomi. Alt sammen noget der kan udruges over tid, inden der sker en pludselig, uventet hændelse.

 Kilder:

 
Læs også artiklerne:

 

Sidst opdateret d. 2. jul 2018

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere