På forkant med sikkerheden


Ved at tænke arbejdsopgaverne helt igennem inden man sætter dem i gang, kan man forebygge mange ulykker i at opstå.

Forskningen viser, at arbejdspladser med en proaktiv sikkerhedskultur har færre arbejdsulykker. Det vil sige, at man er på forkant og tager initiativ til at forebygge ulykker i stedet for først at reagere, når der er sket en ulykke.

Nedenstående skema illustrerer nogle forskelle på den reaktive og den proaktive tankegang. Skemaet er inspireret af rapporten 'Success factors in implementation of Zero Accident Vision'.

Fra reaktiv til proaktiv sikkerhedskultur

 

Oprettet d. 10. jan 2016