Lær af nærved-ulykkerne

Brug erfaringerne fra en arbejdsulykke til at forebygge nye ulykker og udpege tilsvarende risiko for ulykker andre steder på arbejdspladsen.

Arbejdstilsynet har udviklet en guide, som I kan bruge til at stille de rigtige spørgsmål i forbindelse med en ulykke, der er sket og forebygge, at ulykken gentager sig. 

Guiden omfatter 15 typer af mulige årsager til arbejdsulykker og er udviklet på baggrund af viden om, hvilke årsager der kan være til ulykker.

Få et fælles billede af ulykken 

Start med at danne jer et fælles billede af, hvad der er er sket og inddrag gerne jeres kollega, der er kommet til skade. For eksempel ved at prøve at lave en rekonstruktion af ulykken, lave en tegning eller se ulykkesstedet.

Guiden bygger på principperne om baglæns optrævling af årsag og virkning. I skal først skabe jer et overblik over selve forløbet i ulykken. Dernæst skal I afdække årsagerne til ulykken, og til sidst beslutte jer for hvad der er bedst at gøre. 

Kunne ulykken ske igen – samme sted eller andre steder i virksomheden? Hvilke tiltag og foranstaltninger kan forebygge denne og tilsvarende ulykker?

Hold faserne adskilt

En vigtig pointe med værktøjet er, at man FØRST identificerer de fysiske årsager og HEREFTER de planlægnings- og personlige årsager til ulykken.

Ifølge Arbejdstilsynet er det vigtigt, at I tager jer tid til at dvæle ved de fysiske årsager, inden I begynder at tænke i løsninger.

Guiden til læring af ulykker er udviklet til at kunne bruges af alle typer arbejdspladser ved alle typer af ulykker. Den både på dansk og engelsk, samt i en wordudgave, så I kan tilpasse den til jeres arbejdsplads.

 

 

Gode råd til at undersøge ulykker

Skab et fælles billede af, hvad der skete. Brug for eksempel rekonstruktioner, lav en tegning eller se på ulykkesstedet.
Overvej i fællesskab hvad der var årsag til ulykken.

Tag udgangspunkt i tre spørgsmål:

  • Hvilket arbejde er blevet udført? 

  • Hvilken pludselig hændelse har der været?

  • Hvad forårsagede skaden?

Undersøg derefter hvilke planlægningsmæssige og personlige forhold, der var årsag til ulykken. 

Overvej, om ulykken kunne forekomme igen samme sted eller andre steder på arbejdspladsen.

 

 

Sidst opdateret d. 31. maj 2016

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere