Find de reelle årsager

Arbejdsulykker bliver ofte umiddelbart opfattet som medarbejderens egen fejl eller et hændeligt uheld. Men den enkelte medarbejders adfærd er betinget af den sikkerhedskultur, der er på arbejdspladsen.

Ved nærmere eftersyn viser det sig ofte, at en arbejdsulykke kan skyldes handlinger og beslutninger, der ligger langt væk fra selve hændelsen.

Måske er medarbejderen er træt, stresset, overvurderer sig selv eller er dårligt forberedt på opgaven. Men selv om disse faktorer kan medvirke til, at der sker en arbejdsulykke har arbejdets organisering, arbejdsstedets indretning og kulturen på arbejdspladsen mindst lige så stor betydning.

Så det er vigtigt at vurdere mange flere forhold for at afdække de reelle årsager til en arbejdsulykke og forhindre at den sker igen.

 

Hvad skete der?

En god måde at afdække de reelle årsager til en arbejdsulykke er at besvare disse spørgsmål:

  • Hvad var medarbejderen i gang med, da ulykken skete?

  • Hvilken pludselig hændelse førte til ulykken?

  • Hvad forårsagede skaden på medarbejderen?Hvilke fysiske faktorer var årsag til ulykken?

  • Hvilke forhold omkring planlægning og personlige faktorer som var medvirkende til de fysiske svigt

  • Hvordan kan lignende ulykker forebygges

Kilde: Arbejdstilsynets guide til læring af ulykker

Adfærd eller kultur

Spørgsmålene kan besvares både ud fra adfærden hos personen eller de involverede. Men svarene findes også i de rammer og den kultur, som findes på arbejdspladsen.

Medarbejderen kan have været uopmærksom, men han er også ansat i en virksomhed, som måske accepterer eller tolererer, at medarbejderne er uopmærksomme.

Medarbejderen var stresset, men det kan også være at han eller hun er underlagt nogle produktionskrav, der udfordrer vedkommendes evner og tid til opgaven.

Spørg - og spørg igen

 

Et eksempel

Et betonelement løsner sig fra en kran og falder ned.
Hvis det rammer en person sker der en alvorlig skade.
Hvis elementet ikke rammer nogen, er det slet ikke sikkert at hændelsen registreres.

Om det reelt ender med en arbejdsulykke og hvor alvorlige den bliver er mere en tilfældighed.

Årsagerne til ulykker skal til tider findes langt væk fra hændelsen. Det kan være en tegning til et byggeri. Eller det kan være om produktivitet, der får medarbejderne til at undlade at bruge værnemidler.

Uanset hvad er det vigtigt at finde frem til de reelle årsager, der ledte frem til ulykken.

Skjulte årsager til arbejdsulykker

Selv om en arbejdsulykke umiddelbart kan se meget banal ud, kan den vigtigste årsag være skjult og være en konsekvens af tidligere beslutninger eller forkerte valg et helt andet sted i eller udenfor arbejdspladsen.

Det kan for eksempel være, at ledelsen har besluttet at droppe indkøb af en ny lift eller de har skiftet leverandør af rengøringsmidler. 

Se en model, der kan bruges til at finde de reelle årsager til arbejdsulykken

Sidst opdateret d. 31. maj 2016

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere