Skab en god sikkerhedskultur

Når man vil forebygge arbejdsulykker handler det først og fremmest om at skabe en god sikkerhedskultur.

Virksomheder med en god sikkerhedskultur har færre arbejdsulykker. Ved at udvikle en god sikkerhedskultur kan man forbedre sikkerheden og ad den vej nedbringe risikoen for arbejdsulykker.

En god sikkerhedskultur skabes i dialog mellem ledelse og medarbejdere og af en ledelse, der tydeligt viser, at den prioriterer og respekterer sikkerheden på jobbet. Ligesom sikkerhed tænkes ind i alle aspekter af arbejdet, både når man forbereder, tilrettelægger og udfører en opgave. 

Ledelsen skal gå forrest

En god sikkerhedskultur begynder hos ledelsen. Ledelsen skal gå forrest og vise, at sikkerhed er en vigtig prioritet hver eneste dag. Også når der er pres på for at nå produktionsmålene. 

Gode råd til ledelsen

 • Signaler at I tager sikkerheden alvorligt
 • Gå ikke forbi et sikkerhedsproblem, men løs det med det samme
 • Spørg ind til sikkerhed, fx som et fast punkt på jeres møder
 • Vis i handlinger at sikkerheden er vigtig, fx ved at gå sikkerhedsrunder på arbejdspladsen Inddrag medarbejderne i beslutninger om sikkerhed
 • Sørg for at unge og nyansatte får en relevant introduktion og løbende tilsyn og vejledning i sikker udførelse af arbejdet.

Spørg ind til sikkerhed - hver dag

I kan fastholde opmærksomheden på god sikkerhed ved dagligt at tale om sikkerhed i konkrete situationer i det praktiske arbejde.

Sker der ændringer i rutiner, så tal om, på hvilken måde det påvirker sikkerheden. Lad sikkerhed være et fast punkt på dagsordenen på jeres afdelingsmøder eller hold særskilte møder, der er dedikerede til sikkerhed. Diskutér sikkerhed i lige så høj grad som produktion og kvalitet.

Forsøg at skabe en åben atmosfære, hvor det er legalt at tale om fejl med henblik på at lære af dem. Fokus skal være på, hvad der gik galt, og hvordan man kan undgå lignende ulykker og ikke på, hvem der har skylden.

Sikkerhed skal være en fælles opgave

Alle i virksomheden skal bidrage til at holde fokus på sikkerhed. Sikkerhed er ikke en elitesport. Ledelsen skal gå forrest, men de ansatte skal også være med. 

Mellemlederne spiller også en vigtig rolle i forhold til at involvere og engagere medarbejderne i at have fokus på sikkerheden og komme med forslag til løbende forbedringer. Det kan eksempelvis være en god idé at stille spørgsmål til medarbejderne i stedet for at komme med anvisninger eller ordrer.

Mål sikkerhedsklimaet og fasthold opmærksomheden

En god sikkerhedskultur er ikke noget, der kommer fra den ene dag til den anden. Det kræver, at I hele tiden har fokus på sikkerheden over en længere periode og tænker fremad. 

Det er en god idé at måle virksomhedens sikkerhedsklima, så I kan følge med i, hvor langt virksomheden er med at leve op til sine egne mål for sikkerheden. Se hvordan du kan kortlægge virksomheden sikkerhedskultur.

 

Forvent det uventede

Se fremad og forbered jer på det uventede. Evnen til hele tiden at kunne forudsige og tilpasse sig nye og ukendte situationer er en vigtig del af en god sikkerhedskultur. 

Skab en robust organisation, der er  i stand til at udvikle nye måder at gøre ting på, før det er nødvendigt - at forberede sig på det der kommer frem for at reagere på det, man har lært af fortiden. 

I bør især have fokus på at reagere på, hvad der sker, overvåge kritiske udviklinger, forudse fremtidige trusler og muligheder og lære af tidligere erfaringer - både succeserne og fiaskoerne. Læs mere om robuste organisationer

Arbejdsgiver har det formelle ansvar

Formelt set er det arbejdsgiverens ansvar at sikre, at medarbejderne ikke bliver syge af deres arbejde eller kommer ud for ulykker på jobbet.

I praksis er nøglen til at skabe et sikkert arbejdsmiljø for alle, at både ledelse og medarbejdere tager sikkerhed seriøst, og at de har et tæt og positivt dagligt samarbejde om sikkerhed og forebyggelse af ulykker.

Sikkerhed hver dag, hele dagen

Sikkerhed skal være så indgroet hos ledere og medarbejdere, at det bliver en helt naturlig del af det at udføre sit arbejde på samme måde som det at håndtere en vinkelsliber eller udskære flæskesider - hver dag, hele dagen. 

Medarbejderen

 • Sæt fokus på sikkerhed hver gang, der er mulighed for det 
 • Følg altid sikkerhedsreglerne på din arbejdsplads og få dine kolleger til at gøre det samme 
 • Hvis du ser noget, som kan føre til en ulykke, så sørg for, at det ikke sker. 
 • Advar dine kolleger om risikoen løs problemet med det samme, hvis det er muligt kontakt din chef eller arbejdsmiljørepræsentant og fortæl, hvad problemet er, om du/I har løst det og hvordan, bed dem om at løse problemet 
 • Giv gode ideer til at forbedre sikkerheden på din arbejdsplads videre til din leder eller arbejdsmiljørepræsentant opfordre dine kolleger til at gøre det samme.

Lederen

 • Sæt fokus på sikkerhed hver gang, der er mulighed for det sørg for, at dine medarbejdere overholder sikkerhedsreglerne på arbejdspladsen 
 • Tilskynd dine medarbejdere til at hjælpe hinanden med at arbejde sikkert og komme med forslag, som vil højne sikkerheden på jeres arbejdsplads 
 • Tag altid godt imod input om sikkerhed fra dine medarbejdere støt og ros medarbejderne for initiativer, - små som store - der bidrager til at øge sikkerheden 
 • Giv nye medarbejdere en grundig introduktion til jeres sikkerhedsregler.

Sikkerhedsleder og arbejdsmiljørepræsentanter

 • Sæt fokus på sikkerhed hver gang, der er mulighed for det - både over for medarbejderne og ledelsen 
 • Sørg for, at I altid overholder de gældende regler for sikkert arbejde på arbejdspladsen  
 • Følg sikkerhedsproblemer til dørs også over for ledelsen, så de løses hurtigt og i samarbejde med medarbejderne inddrag medarbejderne i at finde den bedste løsning på et sikkerhedsproblem
 • Tag forslag fra medarbejderne alvorligt

Organisering

 • Tænk sikkerhed ind i alle relevante processer og opgaver på arbejdspladsen - indkøb af redskaber/apparatur/udstyr/møbler, indretning af arbejdsstationer, planlægning af arbejdstiden, dagsordener for møder, budgetter/økonomi bud på nye opgaver, markedsfør jeres fokus på sikkert arbejde
 • Sørg for, at både medarbejdere og ledere ved, hvem de skal kontakte med forslag om at forbedre sikkerheden.

Sidst opdateret d. 2. nov 2016

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere