Målinger styrker sikkerheden

Tilbagevendende målinger af arbejdspladsens sikkerhedsniveau og sikkerhedsklima  gør det nemmere for ledelsen, medarbejderne og arbejdsmiljøorganisationen at følge med i, hvor langt arbejdspladsen er i arbejdet med at leve op til egne mål for sikkerheden og eventuelt benchmarke sig med andre arbejdspladser. 

Pernille Brinklov anvender Safety Observer i Vordingborg. Foto Lene TheillTrafik, Park og Havne i Vordingborg Kommune anvender app'en Safety Observer til at gennemføre sikkerhedsmålinger og løbende følge op på sikkerheden. Foto: Lene Theill.

Varigt fokus på sikkerhed

Erfaringer viser, at hele organisationen skal involveres, hvis en arbejdsplads vil skabe et varigt øget fokus på sikkerhed og undgå ulykker. Derfor er det godt systematisk at måle arbejdspladsens sikkerhedsniveau. Det er der videnskabelig dokumentation for. Blandt andet har finske forskere udviklet en enkel og velafprøvet metode, TR-metoden, til at beregne et simpelt sikkerhedsindeks for byggepladser. 

Den finske model går ud på, at eksempelvis en leder og/eller arbejdsmiljørepræsentant i et byggefirma går en rundering på arbejdspladsen og registrerer mindst 100 observationer af sikkerhedsforhold og -adfærd.

Skemaerne, der skal udfyldes, er lavet på forhånd, så de indeholder de væsentligste sikkerhedskritiske forhold på en bestemt byggeplads. Under runderingen registrerer de både gode og dårlige sikkerhedsforhold og -adfærd, og på baggrund af denne gennemgang kan de beregne et sikkerhedsindeks. 

Værktøjer til sikkerhedsmålinger

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet forskellige værktøjer, som arbejdspladser kan bruge til at måle sikkerheden. App’en Safety Observer kan give et billede af arbejdspladsens øjeblikkelige sikkerhedsniveau inspireret af den finske metode. Det såkaldte NOSACQ-50-spørgeskema kan bruges til at måle sikkerhedsklimaet - medarbejdernes opfattelse af, hvordan ledelsen og medarbejderne håndterer sikkerheden – samt til at evaluerer sikkerhedstiltag, der er sat i gang.

Gratis app til sikkerhedsrunderinger

Safety Observer er en gratis app, som gør sikkerhedsarbejdet nemmere for en virksomhed at undersøge arbejdsrelaterede sikkerhedsforhold og -adfærd på en arbejdsplads. 

  • Safety Observer kan bruges på mange typer arbejdspladser lige fra byggepladser og kontormiljøer til industrivirksomheder, hospitaler og skibe.
  • App’en giver et billede af sikkerhedsniveauet, og resultaterne udtrykkes i et tal, som udregnes på baggrund af de udførte observationer. Tallet kan understøttes af noter, fotos og smileys. 
  • Resultaterne vises med det samme på skærmen (tablet eller smartphone) og bliver sendt i en PDF-rapport pr. mail direkte til observatøren.
  • Resultatet kan sammenlignes med tidligere målinger eller sammenlignes med andre arbejdspladser.

Spørgeskema kan måle sikkerhedsklimaet

Nordisk spørgeskema om sikkerhedsklima er et gratis værktøj, som arbejdspladser kan bruge til at få et billede af, hvordan medarbejderne opfatter at ledelsen og medarbejderne håndterer sikkerheden. Spørgeskemaet består af 50 spørgsmål fordelt på 7 dimensioner.

Besvarelserne samles i en international database med over 350 studier, der giver mulighed for benchmarking og videreudvikling af sikkerhed. NOSACQ-50 er i øjeblikket oversat til over 30 sprog. Spørgeskemaet kan anvendes fuldt ud, eller det kan skræddersys til specifikke undersøgelser.

Læs også

Safety Observer Opret virksomhed: https://sikkermaaling.mobile-identity.com/admin
Safety Observer Opret virksomhed: https://sikkermaaling.mobile-identity.com/admin

 

 

 

Oprettet d. 23. nov 2017