Kom godt i gang med at måle på jeres sikkerhed

Gentagne målinger af sikkerheden på arbejdspladsen er en god metode til at forebygge ulykker. Et vedvarende fokus på sikkerhed gør, at alle strammer op, ved hvad der skal gøres og overholder sikkerhedsreglerne. 

 

Sikkerhedsmaalinger Lene TheillNår man går i gang med at måle sikkerheden, er det vigtigt at vælge de rigtige ting at måle på. Foto: Lene Theill.

Sæt målingerne i system
Tilbagevendende målinger på arbejdspladsen øger sikkerheden. Det viser blandt andet finsk forskning. Det er derfor en god idé at sætte målingerne i system, ugentligt, månedligt eller halvårligt. 

Faste målinger sikrer, at sikkerhed bliver et synligt fokusområde, og at der er et system til at finde og få beskrevet problemerne, så de kan blive løst det rigtige sted i organisationen. Populært sagt gælder det om at skabe synlighed og dialog om sikkerhedsforhold, så de rigtige informationer kommer frem til de rigtige personer, og man kan finde de rigtige løsninger på problemerne. 

Målinger er dog kun noget værd, hvis de bliver fulgt op af handling. Derfor er det vigtigt, at arbejdspladsen sikrer sig engagement og ressourcer fra ledelsen til at gennemføre og følge op på de problemer, som målingerne er med til at finde. Nogle steder har man eksempelvis valgt at lade sikkerhed være et fast punkt på ledelsesmøderne. Det kan sagtens være arbejdsmiljøorganisationen, der udfører selve målingerne, men ledelsen skal være med til at bakke op. 

Værktøjer til sikkerhedsmålinger

NFA har udviklet forskellige værktøjer, som arbejdspladser kan bruge til at måle sikkerheden. App’en Safety Observer kan give et billede af arbejdspladsens øjeblikkelige sikkerhedsniveau, mens det såkaldte NOSACQ-50-spørgeskema kan bruges til at måle sikkerhedsklimaet på arbejdspladsen. Det vil sigemedarbejdernes opfattelse af, hvordan ledelsen og medarbejderne håndterer sikkerheden samt evaluerer sikkerhedstiltag, der er sat i gang.

Vælg de rigtige ting at måle på
Når man går i gang med at måle sikkerheden, er det vigtigt at vælge de rigtige ting at måle på. De spørgsmål, man vælger, skal passe til de aktuelle udfordringer, der er på arbejdspladsen, og hvad man gerne vil have fokus på at forbedre. 

På en industrivirksomhed kunne det fx være relevant at se på risikoen for faldulykker, maskinsikkerhed og om der er tilstrækkelig afskærmning og nødstop. På en byggeplads kunne fokus være på orden og rydelighed, sikre adgangs- og flugtveje og på, om de personlige værnemidler og tekniske hjælpemidler bliver brugt og er i god stand. En kontorarbejdsplads kunne sætte fokus på temperatur, træk, lys og støj og at ledninger er fastgjort.
 
Inspiration til hvilke spørgsmål, man vil måle på, kan man finde flere forskellige steder, eksempelvis i Arbejdstilsynets vejledninger og tjeklister, branchevejledninger fra ens branchefællesskab eller fra forskningsbaserede spørgeskemaer som eksempelvis det nordiske spørgeskema om sikkerhedsklima eller Vision Zero. Det vigtigste er, at det er relevant og aktuelt for arbejdspladsen.

 
Nordisk spørgeskema om sikkerhedsklima (Nordic Occupational Safety Climate Questionnaire - NOSACQ-50)
 

Om Safety Observer

  • Safety Observer er en metode til at undersøge sikkerhedsforhold og -adfærd på arbejdspladsen. Den kan bruges på mange forskellige typer arbejdspladser lige fra byggepladser og kontormiljøer til industrivirksomheder, hospitaler og skibe.
  • App’en giver et billede af sikkerhedsniveauet, og resultaterne udtrykkes i et tal, som udregnes på baggrund af de udførte observationer. Tallet kan understøttes af noter, fotos og smileys.
  • Resultaterne vises med det samme på skærmen (tablet eller smartphone) og bliver sendt i en PDF-rapport pr. mail direkte til observatøren. Resultatet kan sammenlignes med tidligere målinger eller sammenlignes med andre arbejdspladser.

 

Hvordan fungerer Safety Observer

Safety Observer består af to dele:  

  • et webbaseret administratormodul, hvor arbejdspladser kan oprette deres egne skemaer og administrere resultaterne
  • en app til at registrere sikkerhedsforhold og -adfærd direkte på arbejdspladsen. 

Sådan gør du

Læs også

Målinger styrker sikkerheden

 

 

 

 

 

Oprettet d. 23. nov 2017