Fra måling til handling

Tal i et spørgeskema eller andre målinger skal omsættes til handling, der giver mening for alle på en arbejdsplads. Derfor er det vigtigt at overveje flerstrengede indsatser, der involverer hele organisationen.  

Sikkerhedsmaalinger Foto Lene TheillDet er vigtigt at tage højde for, at sikkerhed kan forstås på forskellige måder forskellige steder i en organisation. Foto Lene Theill.

Synlige resultater
Målinger er et effektivt værktøj til at ’oversætte’ det, der foregår på en arbejdsplads til et sprog, som en topledelse kan forstå og forholde sig til. Det sikrer, at man skaber synlige resultater omkring, at der er styr på sikkerheden, og at der er et system til at finde og få beskrevet problemerne.

Når man skal omsætte målinger til handling, er det vigtigt at tage højde for, at sikkerhed kan forstås på forskellige måder forskellige steder i en organisation. 

Mens sikkerhed for topledelsen handler om nøgletal, økonomi og indrapporteringer, handler det for mellemlederen om et konkret problem, og man er konstant på jagt efter nøglen til løsninger. For produktionsmedarbejderen handler det om den daglige praksis, kroppen på arbejde og forholdet til kollegerne og ledelsen. Så det, der giver mening i ledelsen, kan være uforståeligt for medarbejderne og vice versa.

Det er afgørende at være opmærksom på dette, når man skal omsætte tal fra en måling til handling, der kan være med til at forebygge ulykker. 

Flere tiltag på en gang virker bedst 

Når man har lavet sine målinger og fundet frem til problemerne, skal tallene omsættes til handling. Den bedste måde at forbedre sikkerheden og forebygge ulykker er at integrere flere forskellige tiltag på flere forskellige niveauer. Det viser blandt andet et stort review, der har gennemgået litteraturen inden for sikkerhedsforskningen og undersøgt effekten af forskellige sikkerhedstiltag. Det gælder om at involvere hele organisationen, hvor man eksempelvis videreuddanner medarbejderne samtidig med, at økonomiafdelingen sætter ressourcer af til det i form af tid og økonomi og mellemlederne indarbejder det i introduktionen af nye medarbejdere.

På en byggeplads kunne det for eksempel være, at man kombinerer sikkerhedsrunderinger med målrettede kampagner, sikkerhedsbonusser, uddannelse og toolbox-møder (dvs. møder med de ansatte hvor man snakker om kommende arbejdsopgaver, sikkerhed og arbejdsmiljø generelt) integreret i ét samlet tiltag.

På et hospital kunne det handle om at forebygge faldulykker ved at undersøge, hvor og hvornår ulykkerne sker, og så følge op på det ved fx at øge fokus på orden og ryddelighed,  ændre gulvbelægninger og indkøber skridsikkert fodtøj til medarbejderne. Alt sammen kombineret med opmærksomhedskampagner og opfølgning på, om systemerne bliver brugt i et samlet tiltag.

5 vigtigste elementer i et flerstrenget tiltag er: 

  1. Fysiske og tekniske tiltag som fx afskærmning af maskiner og indkøb af lifte til tunge løft
  2. Håndhævelse eller kontrol af, at sikkerhedsudstyr bliver brugt i praksis
  3. Gentage fx besøg, opfølgning og feedback over tid
  4. Læring og opbygning af færdigheder
  5. Information eller kampagne til at støtte op om tiltaget.Vellykkede samtaler fremmer sikkerheden

Hvis der er problemer med sikkerheden på en arbejdsplads, kan det være fordi, man taler forbi hinanden. Medarbejderen tænker på sit helbred, ledelsen tænker i tal og økonomi, og sikkerhedsrepræsentanten spørger sig selv, hvad kan vi gøre her og nu? Det viser en afhandling, der har undersøgt, hvordan sikkerhed forstås forskelligt på forskellige niveauer i organisationen.

En af de ting, man kan gøre, er at være lydhør overfor de forskellige niveauer i organisationen og prøve at forstå, hvad der giver mening for de andre, blandt andet gennem de uformelle samtaler i hverdagen.

3 gode råd: Sådan bliver I bedre til at forstå hinanden, når I taler om sikkerhed 

  • Skab mulighed for, at alle  kan tale sammen på tværs i organisationen som en naturlig del af hverdagen.
  • Husk, at det ofte er de uformelle samtaler, der giver mening og flytter noget i hverdagen frem for mere planlagte og officielle initiativer.
  • Anerkend andres perspektiv og glem ikke, at dine kolleger andre steder i organisationen kan have en anden forståelse og måde at gøre tingene på, som giver mening for dem.

 

Om Safety Observer

Safety Observer er en metode til at undersøge sikkerhedsforhold og -adfærd på arbejdspladsen. Den kan bruges på mange typer arbejdspladser lige fra byggepladser og kontormiljøer til industrivirksomheder, hospitaler og skibe.

App’en giver et billede af sikkerhedsniveauet, og resultaterne udtrykkes i et tal, som udregnes på baggrund af de udførte observationer. Tallet kan understøttes af noter, fotos og smileys. 

Resultaterne vises med det samme på skærmen (tablet eller smartphone) og bliver sendt i en PDF-rapport pr. mail direkte til observatøren. Resultatet kan sammenlignes med tidligere målinger eller sammenlignes med andre arbejdspladser.

Hvordan fungerer Safety Observer

Safety Observer består af to dele: 

  • et webbaseret administratormodul, hvor arbejdspladser kan oprette deres egne skemaer og administrere resultaterne
  • en app til at registrere sikkerhedsforhold og -adfærd direkte på arbejdspladsen. 

Sådan gør du 

Læs også

 


Oprettet d. 23. nov 2017