Flere tiltag på en gang virker bedst 

Den bedste måde I kan forebygge ulykker på, er ved at sætte flere forskellige tiltag på flere forskellige niveauer i gang samtidig. 

I praksis er der ofte forskel på en virksomheds overordnede sikkerhedspolitik og den faktiske prioritering af sikkerhed i arbejdet.

Det betyder, at sikkerhed får en lav prioritet i praksis, selv om sikkerhed har høj prioritet i virksomhedens politik.

Mellemledere spiller en vigtig rolle i forhold til at få sat sikkerhed på dagsordenen i det daglige arbejde og få omsat ord til handling. 

Kampagner kan ikke stå alene

En plakat, en kampagne eller andre tiltag, der bygger på at ændringer i holdninger kan ikke gøre det, hvis de står alene. Det viser undersøgelser af effekten på arbejdsulykker. 

Men hvis tiltagene sker i kombination med med noget andet eller, hvis I  i højere grad anvender face-to-face kommunikation, eller når der er interaktion mellem mennesker, kan det have en effekt. 

Hvis en person for eksempel får indtryk af, at kollegerne kigger skævt til en, hvis man ikke følger den sikre måde at gøre tingene på, så har det betydning. Men her er sandsynligvis normerne på arbejdspladsen, der er udslagsgivende for personens adfærd, mere end personens egne holdninger.

De sikkerhedstiltag, der blev sat i værk under bygningen af Øresundsbroen, er et godt eksempel på integrerede sikkerhedstiltag.

Her blev forskellige typer af sikkerhedstiltag, såsom kampagner, sikkerhedsrunderinger, sikkerhedsbonusser og toolbox-møder (dvs. møder med de ansatte hvor man snakkede om kommende arbejdsopgaver, sikkerhed og arbejdsmiljø generelt) integreret i ét samlet tiltag.

God kommunikation giver højere sikkerhed

Den kommunikation, der foregår på arbejdspladsen både mellem ledere og medarbejdere og mellem medarbejderne, har stor betydning for forebyggelsen af arbejdsulykker. 

Hvis ledere og medarbejdere diskuterer sikkerhed i lige så høj grad, som de diskuterer produktion og kvalitet, kan man reducere ulykkerne på arbejdspladserne. 

Man kan sige, at det handler om at skabe dialog om sikkerhedsforhold, så de rigtige informationer kommer frem til de rigtige personer, så man kan finde de rigtige løsninger på de rigtige problemer.

Kilder:

Forebyggelse af alvorlige arbejdsulykker gennem intervention i sikkerhed og sikkerhedskultur (NFA)

Review af den eksisterende videnskabelige litteratur om effekten af forskellige typer tiltag til forebyggelse af arbejdsulykke (NFA)

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere