Kortlæg sikkerheds-klimaet

En undersøgelse af virksomhedens sikkerhedsklima kan bruges til at få en status på det øjeblikkelige sikkerhedsklima og evaluere sikkerhedstiltag, der er sat i gang.

Det nordiske spørgeskema om sikkerhedsklima (Safety Climate Questionnaire - NOSACQ-50) er et værktøj, der kan bruges til at få et billede af, hvordan det ser ud med sikkerheden på arbejdspladsen.

Forskning viser, at der er sammenhæng mellem et godt sikkerhedsklima og lav ulykkesrate.

Om spørgeskemaet

Spørgeskemaet består af 50 spørgsmål fordelt på 7 dimensioner.

Man kan også benchmarke sig med andre virksomheder via en database, der samler resultater fra undersøgelsen. 

Spørgeskemaet er udviklet af en gruppe nordiske forskere og er tilgængeligt på 25 sprog.

 

Sidst opdateret d. 18. okt 2016

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere