Anmeldelse af arbejdsskader

Hvis der er sket en arbejdsulykke på en arbejdsplads, har arbejdsgiveren pligt til at anmelde evt. arbejdsskader senest 9 dage efter ulykken. Pligten gælder også, hvis en medarbejder har mistanke om, at han/hun har fået en sygdom pga. arbejdet.  

Hvad er en arbejdsskade?

Ansatte, som kommer til skade på arbejdet, kan have fået en arbejdsskade, der giver ret til at få dækket udgifter til den nødvendige behandling og en eventuel erstatning for varigt mén eller tabt erhvervsevne.

 

Anmeldelse af arbejdsskader

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde en arbejdsskade, men den skadelidte bør selv sikre sig, at arbejdsskaden er anmeldt. Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller arbejdsgiverens forsikringsselskab ikke har modtaget anmeldelsen inden for 1 år, kan den skadelidte nemlig risikere at få afvist skaden og dermed gå glip af en eventuel erstatning.

 

Til arbejdsgiveren

Hvis en ansat kommer til skade ved en arbejdsulykke, har arbejdsgiveren pligt til at anmelde det senest 9 dage efter, at skaden er sket. Anmeldepligten gælder for den eller de involverede medarbejdere, der er fraværende mere end 1 dag ud over tilskadekomstdagen.

Som udgangspunkt skal alle skader anmeldes. Småskader - som for eksempel et blåt mærke - skal dog ikke anmeldes.


Sådan anmeldes en arbejdsskade

 

Arbejdsskader skal anmeldes digitalt via EASY, som er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets elektroniske system til anmeldelse af arbejdsulykker.

 I får adgang til EASY via virk.dk og skal bruge mindst én NemID medarbejdersignatur med rettigheder til EASY - se vejledningen i menuen til højre. Alle virksomheder, fagforeninger m.fl. med CVR-nummer kan anvende EASY til at anmelde arbejdsskader.

 
I kan også benytte et andet system til anmeldelse af arbejdsulykker, som har integrationsaftale med EASY. Læger og tandlæger skal anmelde erhvervssygdomme digitalt via EASY på https://erhvervssygdomme.dk/ess/.

 

 

 

Værktøjer

Se alle

Love og regler

Se alle

God praksis

Læs mere