Arbejdsulykker

I strategien for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 er alvorlige arbejdsulykker udpeget som et af de tre væsentligste arbejdsmiljøproblemer. Målet er at nedbringe antallet af alvorlige arbejdsulykker med 25 procent i 2020.

For at nå det mål kræver det, at danske arbejdspladser har øget fokus på at forebygge arbejdsulykker. 

Forskning har vist, at arbejdspladser der har en god sikkerhedskultur og tænker proaktivt har færre ulykker. Fælles for de gode arbejdspladser er, at alle på arbejdspladsen har et fælles fokus på at arbejde sikkert og forhindre, at ulykker sker.

 

Kvikguide til forebyggelse af arbejdsulykker

Få hjælp til at arbejde systematisk med at forebygge arbejdsulykker i Videncenter for Arbejdsmiljøs elektroniske værktøj. 

Læs mere om hent kvikguiden her


Toolbox-træning
Forskere fra NFA har udviklet et nyt træningsforløb – Toolbox-træning – rettet mod formænd i byggebranchen. 

 


Træningen er bygget op omkring 8 emner og introducerer forskellige planlægnings- og kommunikationsværktøjer, som formændene kan bruge direkte i hverdagen. Værktøjerne handler om emner som konflikthåndtering, kommunikation, planlægning, samarbejde og forebyggelse af ulykker, nedslidning og sygdomme.

Læs mere om Toolbox-træning