BFA Bygge & Anlæg

Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Bygge og Anlæg rådgiver om forebyggelse og løsning af arbejdsmiljøproblemer inden for branchen.

Viden og værktøjer

Den primære rådgivende indsats sker gennem løbende udsendelse af branchevejledninger, afholdelse af konferencer, kampagner, informationsmaterialer og understøtte uddannelsesaktiviteter m.v.

Du kan finde henvisninger til materialerne fra BFA Bygge og Anlæg under de forskellige emneindgange her på portalen eller via BFA Bygge og Anlægs hjemmeside:

 

BFA Bygge og Anlæg har også en gruppe på LinkedIn, hvor du kan deltage i udvikling af gode metoder i arbejdsmiljøkoordineringen og dele erfaringer med andre i branchen.

 

Om Branchearbejdsmiljørådene 

Fra 1. januar 2017 blev de 11 branchearbejdsmiljøråd til 5 branchefællesskaber for arbejdsmiljø (BFA). BFA'erne består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.

 

Læs nyhed: 5 branchefællesskaber erstatter BAR'erne

Oprettet d. 4. jul 2017

Sidst opdateret d. 24. maj 2018

Film: God arbejdsmiljøpraksis på bygge- og anlægsprojekter

Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg