Værdibaseret ledelse skabte fællesskab og mindre stress

 
Lærerne på skolerne Nordby og Rørkjær havde et højt sygefravær og følte sig stressede. Gennem en række projekter med fokus på værdibaseret ledelse og den værdsættende metode blev det psykiske arbejdsmiljø forbedret.

Problemstilling:
Skolerne Nordby og Rørkjær var præget af fokusering på mere effektivitet, mere orientering mod kunde- og marked samt det enkelte individs behov. De ansatte på skolerne følte desuden, at de havde mistet deres faglige autoritet i forhold til forældrene.

Alt dette gjorde, at lærerne følte sig stressede, og sygefraværet steg.

Forløb og løsninger:
Ledelsen på de to skoler valgte at starte en række projekter, der skulle belyse mulighederne for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. 

Der blev tilknyttet to eksterne konsulenter, som bidrog med hjælp til en styregruppe, der bestod af en række lærere. Konsulenterne hjalp også med at organisere værksteder og kursusdage undervejs i projektforløbet.

Det blev besluttet at fokusere på de positive aspekter af hverdagen ved hjælp af værdibaseret ledelse og den værdsættende metode.

Resultater:
Projekterne førte til en reduktion af medarbejdernes stressniveau og sygefravær.

Lærerne blev bevidst om potentialet i at arbejde fælles med problemerne i stedet for at forsøge at tackle dem som enkeltperson. Projekterne medførte endvidere, at lærerne fik en markant større rolleklarhed og bedre feedback. 

Endeligt blev der lavet en bedre aktivitetsplanlægning, så organisatoriske, pædagogiske og faglige udviklingsprojekter kunne blive prioriteret. 

Det har kostet omkring 20.000 kr. pr. medarbejder at gennemføre hele udviklingsprojektet. Heraf udgør mere end halvdelen de interne lønninger til medarbejdernes deltagelse.

Uddybende materialer:

 

Sidst opdateret d. 25. marts 2013
Ansvarlig medarbejder: Videncenter for Arbejdsmiljø
 
Mere aktuel viden

Kalender
Se kommende arrangementer.

Se hvad andre gør
Se eksempler fra virksomheder, der har forbedret deres arbejdsmiljø.

Forskningsrapporter
Hold dig orienteret om den nyeste forskning inden for arbejdsmiljøområdet. 

 


Konference
Den internationale konference om trivsel på arbejdspladsen holdes i København fra den 26. - 28. maj 2014.
 
Seneste kommentarer på hjemmesiden
 • Dobbelt op på straf for farlig kørsel ved vejarbejde
  Kære Svend-Erik Levinsky,
  Jeg tror ikke, at 'Max, VVS installatør' findes i virkeligheden. Så ubegavet og hensynsløst kan ingen mennesker tænke, endsige udtrykke offentligt. Tænk, hvis en pilot fløj fly eller en læge opererede - med samme IQ. Næh, det er helt sikkert Jan Gintberg eller Anders Ma...
 • Hver femte skeptisk over for kolleger med psykiske sygdomme
  Kære Martin og Karen
  Vi er godt klar over, at Epinions undersøgelse ikke er en videnskabelig undersøgelse. Men det er en rundspørge, der er lavet for at sætte fokus på et vigtig emne.

  En anden undersøgelse blandt 2.325 virksomheder lavet af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd ha...
 
Fra stress til trivsel
Arbejdsmiljøbutikken
Stress rammer individuelt, men skal løses i fællesskab.
 
Forebyg vold på jobbet
Arbejdsmiljøbutikken
Få viden og værktøjer til at håndtere vold på arbejdspladsen.
 
Skab gode forandringer
Arbejdsmiljøbutikken
Sådan skaber I en god forandring med fokus på et godt psykosocialt arbejdsmiljø.
 
 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral