Unge medarbejdere stiller store krav til oplæring og kommunikation

 
Mange af de ansatte på McDonald’s i Gentofte er under 18 år, og det stiller store arbejdsmiljømæssige og menneskelige krav til ledelsen.

Problemstilling:
På McDonald’s i Gentofte er der en konstant gennemstrømning af unge medarbejdere uden tidligere erfaring med arbejdsmarkedet. Det stiller store krav til virksomhedens oplæring og kommunikation.

Forløb og løsninger:
Alle nye medarbejdere starter med et to timer langt orienteringsmøde. Her får de også udleveret en træningsplan, hvor de kan se hvor og af hvem, de skal trænes.

De nye medarbejdere bliver trænet i fire forskellige basisemner – rengøring, fødevaresikkerhed, gæstetilfredshed og sikkerhed – og skal efterfølgende udfylde et spørgeskema, så ledelsen kan sikre sig, at informationerne er forstået.

Virksomheden gør meget for, at de nye skal føle sig trygge og ved, hvad der forventes af dem. Alle nye medarbejdere får en grundig jobbeskrivelse og hyppig feedback. Derudover har ledelsen meget fokus på, at de nye bliver godt modtaget af de andre medarbejdere og ved, hvad det vil sige at arbejde i teams.

Uddybende materialer:

Sidst opdateret d. 25. marts 2013
 
Mere aktuel viden

Kalender
Se kommende arrangementer.

Se hvad andre gør
Se eksempler fra virksomheder, der har forbedret deres arbejdsmiljø.

Forskningsrapporter
Hold dig orienteret om den nyeste forskning inden for arbejdsmiljøområdet. 

 


Konference
Den internationale konference om trivsel på arbejdspladsen holdes i København fra den 26. - 28. maj 2014.
 
Seneste kommentarer på hjemmesiden
 • Dobbelt op på straf for farlig kørsel ved vejarbejde
  Jeg forstår ikke at vi skal have et samfund, hvor vi går og slår hinanden i hoved med straf og bøder.
  Jeg har brug for at slappe af og nyde det, når jeg køre ud til mine kunder, uden at være fokuseret på hastigheds grænser og speedometer.
 • Hver femte skeptisk over for kolleger med psykiske sygdomme
  Kære Martin og Karen
  Vi er godt klar over, at Epinions undersøgelse ikke er en videnskabelig undersøgelse. Men det er en rundspørge, der er lavet for at sætte fokus på et vigtig emne.

  En anden undersøgelse blandt 2.325 virksomheder lavet af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd ha...
 
Fra stress til trivsel
Arbejdsmiljøbutikken
Stress rammer individuelt, men skal løses i fællesskab.
 
Forebyg vold på jobbet
Arbejdsmiljøbutikken
Få viden og værktøjer til at håndtere vold på arbejdspladsen.
 
Skab gode forandringer
Arbejdsmiljøbutikken
Sådan skaber I en god forandring med fokus på et godt psykosocialt arbejdsmiljø.
 
 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral