Et år med Lean gav markante forbedringer

 
Tre afdelinger på Odense Universitetshospital blev udvalgt til at deltage i et Lean-projekt. Erfaringerne fra de tre afdelinger var så gode, at ledelsen besluttede at indføre Lean på hele hospitalet.

Fokus på bedre service og medarbejdertilfredshed

Ledelsen på Odense Universitetshospital (OUH) ønskede at forbedre hospitalets service over for patienterne og skabe større medarbejdertilfredshed og mere faglig udvikling.

Ville skabe forandringskultur

Ledelsen besluttede at anvende Lean for at skabe en forandringskultur, hvor initiativet kommer fra medarbejderne, der er tættest på problemerne i hverdagen.

Tre afdelinger blev udvalgt til at deltage i et pilotprojekt for at afprøve Lean-principperne.

I løbet af et år gennemførte de tre afdelinger forskellige Lean-aktiviteter med bistand fra hospitalets faste stab af Lean-konsulenter. Efterfølgende overtog afdelingerne selv ansvaret for aktiviteterne.

Flere ressourcer, bedre dialog og mindre stress

Ifølge hospitalets ledelse har pilotprojekterne ført til mere hensigtsmæssige arbejdsgange, der har reduceret medarbejdernes oplevelse af stress og forbedret kommunikationen på tværs af afdelinger og faggrænser.

Effektiviseringerne har desuden frigivet flere ressourcer til medarbejderudvikling og temadage.

Udover de positive resultater for medarbejderne har de tre afdelinger også reduceret patienternes indlæggelsestid og forkortet ventelisterne.

På baggrund af de positive erfaringer fra pilotprojekterne besluttede ledelsen at indføre Lean på resten af OUH.

Uddybende materialer:

 

Sidst opdateret d. 25. marts 2013
 
Mere aktuel viden

Kalender
Se kommende arrangementer.

Se hvad andre gør
Se eksempler fra virksomheder, der har forbedret deres arbejdsmiljø.

Forskningsrapporter
Hold dig orienteret om den nyeste forskning inden for arbejdsmiljøområdet. 

 


Konference
Den internationale konference om trivsel på arbejdspladsen holdes i København fra den 26. - 28. maj 2014.
 
Seneste kommentarer på hjemmesiden
 • Dobbelt op på straf for farlig kørsel ved vejarbejde
  Kære Svend-Erik Levinsky,
  Jeg tror ikke, at 'Max, VVS installatør' findes i virkeligheden. Så ubegavet og hensynsløst kan ingen mennesker tænke, endsige udtrykke offentligt. Tænk, hvis en pilot fløj fly eller en læge opererede - med samme IQ. Næh, det er helt sikkert Jan Gintberg eller Anders Ma...
 • Hver femte skeptisk over for kolleger med psykiske sygdomme
  Kære Martin og Karen
  Vi er godt klar over, at Epinions undersøgelse ikke er en videnskabelig undersøgelse. Men det er en rundspørge, der er lavet for at sætte fokus på et vigtig emne.

  En anden undersøgelse blandt 2.325 virksomheder lavet af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd ha...
 
Fra stress til trivsel
Arbejdsmiljøbutikken
Stress rammer individuelt, men skal løses i fællesskab.
 
Forebyg vold på jobbet
Arbejdsmiljøbutikken
Få viden og værktøjer til at håndtere vold på arbejdspladsen.
 
Skab gode forandringer
Arbejdsmiljøbutikken
Sådan skaber I en god forandring med fokus på et godt psykosocialt arbejdsmiljø.
 
 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral