Erfaringer med Lean på kommunale arbejdspladser

 
Fire kommunale arbejdspladser blev udvalgt til at deltage i et projekt, der skulle udpege de største gevinster og udfordringer ved at indføre Lean.

Problemstilling:
I december 2006 igangsatte Væksthus for Ledelse projekt 'Effektivisering i fællesskab'.

Formålet med projektet var at undersøge, om Lean er et egnet redskab til at sikre effektiviseringer, kvalitet og arbejdsglæde på de kommunale arbejdspladser.

Forløb og løsninger:
Fire kommuner blev udvalgt til at deltage i projektet.

Forløbet indeholdt et uddannelsesforløb og et løbende arbejde med Lean i kommunerne med sparring fra et hold af konsulenter.

Undervejs har de fire kommuner udvekslet erfaringer fra hver deres projekter for at indkredse, hvilke forhold kommuner skal være særligt opmærksomme på i anvendelsen af Lean.
 
Resultater:
På baggrund af de erfaringer, de har gjort i projektperioden, opstiller de fire kommuner en række generelle råd og anbefalinger til arbejdet med Lean.

Uddybende materialer:

 • Lean i Kommunerne
  Udover de fire cases indeholder denne håndbog artikler, teoretiske afsnit samt beskrivelser af konkrete redskaber og metoder.
  PDF i alt ca. 100 sider

 

Sidst opdateret d. 25. marts 2013
 
Mere aktuel viden

Kalender
Se kommende arrangementer.

Se hvad andre gør
Se eksempler fra virksomheder, der har forbedret deres arbejdsmiljø.

Forskningsrapporter
Hold dig orienteret om den nyeste forskning inden for arbejdsmiljøområdet. 

 


Konference
Den internationale konference om trivsel på arbejdspladsen holdes i København fra den 26. - 28. maj 2014.
 
Seneste kommentarer på hjemmesiden
 • Dobbelt op på straf for farlig kørsel ved vejarbejde
  Kære Svend-Erik Levinsky,
  Jeg tror ikke, at 'Max, VVS installatør' findes i virkeligheden. Så ubegavet og hensynsløst kan ingen mennesker tænke, endsige udtrykke offentligt. Tænk, hvis en pilot fløj fly eller en læge opererede - med samme IQ. Næh, det er helt sikkert Jan Gintberg eller Anders Ma...
 • Hver femte skeptisk over for kolleger med psykiske sygdomme
  Kære Martin og Karen
  Vi er godt klar over, at Epinions undersøgelse ikke er en videnskabelig undersøgelse. Men det er en rundspørge, der er lavet for at sætte fokus på et vigtig emne.

  En anden undersøgelse blandt 2.325 virksomheder lavet af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd ha...
 
Fra stress til trivsel
Arbejdsmiljøbutikken
Stress rammer individuelt, men skal løses i fællesskab.
 
Forebyg vold på jobbet
Arbejdsmiljøbutikken
Få viden og værktøjer til at håndtere vold på arbejdspladsen.
 
Skab gode forandringer
Arbejdsmiljøbutikken
Sådan skaber I en god forandring med fokus på et godt psykosocialt arbejdsmiljø.
 
 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral