Arbejdstider Aktuelt
 

En hjælpende hånd til flæsket

 
Af Tina Løvbom Petersen 
- 5. marts 2013
Medarbejderne på slagteriet Tican i Thisted har selv været med til at opfinde en maskine, der fjerner en af de mest belastende opgaver i produktionen. Og maskinen gør ikke kun arbejdet lettere for slagteriarbejderne. Den giver også et løft til både økonomi og kvalitet.

Foto: Magasinet Arbejdsmiljø

Skulder ved skulder står slagteriarbejderne ved samlebåndet og udfører en af de mest belastende opgaver i slagteribranchen: udbener brystflæsk – og trækker ribbenspladen af. En bevægelse, der giver et skævt og hårdt træk i skulder og nakke, og som skal udføres på under 12 sekunder, for at man kan følge med produktionen.

På slagteriet Tican i Thisted har man nu fundet en løsning, der både letter arbejdet, sparer tid og giver et bedre produkt. Det er sket i samarbejde med Teknologisk Institut i projektet ”Bedre arbejdsmiljø i brystudbening”, som Forebyggelsesfonden har støttet, og som er gennemført i 2011 og 2012.

– Vi har sammen med de slagteriarbejdere, der står ved båndet dagligt, udviklet en helt ny type maskine, der overtager lige netop den del af produktionen, der belaster kroppen allermest. Det, der hedder aftrækning af ribben, fortæller Helge Møller, seniorkonsulent i DMRI (Danish Meat Research Institute), Teknologisk Institut.

Samtidig har det vist sig, at der er god økonomi i den nye opfindelse. Den giver et bedre og mere ensartet produkt, og den enkelte medarbejder når lidt mere, fordi han kun skal koncentrere sig om det mindre belastende skærearbejde.

– I slagteribranchen er arbejdstempoet den helt store udfordring, og det nytter ikke noget at indføre ny teknologi, hvis det går ud over tempoet i produktionen. Men den løsning, vi er landet på her, giver gevinst hele vejen rundt, lyder det fra Palle Banke, seniorkonsulent ved Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut.

Workshops midt i produktionen

Projektet har helt fra start inddraget medarbejderne i at finde den mest optimale løsning. Først gennem interviews med 14 produktionsmedarbejdere og siden i syv workshops, hvor der blev opstillet en testarbejdsplads midt i produktionslokalet. Her skulle slagteriarbejderne afprøve nye arbejdsrutiner og teknologiske hjælpemidler.

– Fordi det hele foregik midt i produktionen, har alle kunnet følge med og haft mulighed for selv at teste de forskellige løsningsforslag. Efter hver workshop er der uddelt billedreferater fra forløbet, så alle har kunnet se, hvad der skete undervejs, fortæller Palle Banke.

Og det, at medarbejderne har været inddraget i hele processen, har stor betydning, siger Otto Skaarup, som er arbejdsmiljørepræsentant på Tican.

– Vi har jo tit snakket om, at noget nyt, der viser sig ikke at fungere – der kunne de da bare have spurgt os. Men det har der aldrig været kultur for. Jeg tror, dette projekt kunne bruges til en bedre model, for vi skal med før fem minutter i deadline, siger han.

Medarbejdernes idéer i spil

Undervejs i rækken af workshops legede flere af deltagerne med tanken om, at man måske kunne udvikle en maskine til at klare den mest belastende del af arbejdet. En medarbejder blev derfor sat ind som statist i produktionslinjen og agerede maskine, mens der blev taget tid på arbejdet. Resultatet så lovende ud, så et privat firma fik til opgave at udvikle maskinen fra idé til praksis. I dag står den færdige maskine klar til at indgå i produktionen.

– Det viser jo, at det er en rigtig god idé at give medarbejderne mulighed for at få deres idéer i spil. Det er dem, der kender rutinerne og ved, hvor problemet er, siger Palle Banke.

Projektet førte også til en anden opfindelse, der forbedrer arbejdsmiljøet.

– Et typisk problem i produktionen er, at kødet mandag er meget hårdt, fordi det har hængt på køl i weekenden. De kalder det stift kød, og det er mere belastende at arbejde med, siger Palle Banke.

Da et par medarbejdere foreslog, at man tromlede det stive kød for at gøre det blødere, var der ikke langt fra tanke til handling. På Tican stod der i forvejen en maskine, der ikke var i brug, og som kunne løse opgaven. Den blev afprøvet i produktionen.

– Den masserer kødet, så det ikke er så hårdt, og det mindsker risikoen for arbejdsskader. Samtidig giver det et mere ensartet produkt, fordi der er færre skærefejl, når kødet ikke er så stift. Den løsning er en klar sidegevinst ved projektet, og den opstod, fordi medarbejderne fik lov til at byde ind med gode forslag, siger Palle Banke.

Fakta om projektet:
Formålet med projekt ”Bedre arbejdsmiljø i brystudbening” var at:
 • Forbedre det fysiske arbejdsmiljø gennem indførelse af ny teknologi.
 • Få både arbejdsmiljømæssige og arbejdsorganisatoriske forhold til at indgå i udviklingsforløbet.
 • Forbedre produktionsøkonomien.
 • Opnå erfaringer med involvering af medarbejdere i udviklingsprojekter.

Projektet blev gennemført i 2011-2012 på slagteriet Tican og er støttet af Forebyggelsesfonden. Teknologisk Institut har stået for konsulentarbejdet.

Artiklen er fra februar's udgave af Magasinet Arbejdsmiljø. Læs hele Magasinet her

Sidst opdateret d. 5. marts 2013
Skriv kommentar
Alle felter med * skal udfyldes.
Din e-mail vises ikke.
Bekræft, at du ikke er en spam-robot, ved at skrive ordet GUL her
 
Mere aktuel viden

Kalender
Se kommende arrangementer.

Se hvad andre gør
Se eksempler fra virksomheder, der har forbedret deres arbejdsmiljø.

Forskningsrapporter
Hold dig orienteret om den nyeste forskning inden for arbejdsmiljøområdet. 

 


Seneste kommentarer på hjemmesiden
 • Stress under graviditet kan give allergiske sygdomme hos barnet
  jeg har født to børn somlider af allergier. (1973, 1981)
  Under begge gravititeter har jeg været udsat for ekstrem privat stress, som medførte eklampsi-fødsler.

  Har i fundet frem til sådanne tilfælde i ramme af studierne?
 • Dårlig ryg og stress skal løses med nye forskningsmetoder
  Som underviser i ergonomi og behandler er min erfaring, at de fleste ryggener vil kunne forebygges (og heles) med ergonomisk bevidsthed og kropsbevidsthed. Sådan vil "restitution og opbygning af kroppens funktionsmåde og kunnen" naturligt være en del af "den cirkulære ramme". Med kropsbevidstheden v...
 
Fra stress til trivsel
Fra stress til trivsel
Stress rammer individuelt, men skal løses i fællesskab.
 
Job og krop
Job og krop
Forebyg smerter i muskler og led.
 
Forebyg mobning på jobbet
Forebyg mobning
Mobning kan forebygges med viden, dialog og en god handlingsplan.
 
Forebyg vold på jobbet
Forebyg vold
Vold og trusler på arbejdspladsen skal identificeres, forebygges og håndteres i fællesskab.
 
Skab gode forandringer
Skab gode forandringer
Skab gode forandringer - med fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø.
 
Forskningsbaseret viden
NFA
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).
 
 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral