Arbejdstider Aktuelt
 

Kalender

Her kan du finde omtale og links til arrangementer, der handler om arbejdsmiljø.
marts 2015
 • mar 05
  Dansk Byggeri afholder en arbejdsmiljøkonference med temaerne "Grænseflader i byggebranchen - hvem har ansvaret?" og "Ansvar og pligter for arbejdsgiver og den enkeltes ansvar". Derudover præsenteres ny viden fra arbejdsmiljøverdenen. Konferencen henvender sig primært til sikkerhedsledere og arbejdsmiljøprofessionelle.
  Tid: 05. marts 2015, kl. 09:30 - 06. marts 2015, kl. 12:30
  Sted: DSB Kursusstation Knudshoved, Fyrvej 1, 5800 Nyborg
  Sidste frist d. 27. februar 2015
 • mar 09
  På konferencen får du viden, inspiration og faglige input til, hvordan I kan forebygge volden og dens skadevirkninger på din arbejdsplads. Målet er at bidrage til at udvikle arbejdspladserne og at kvalificere det voldsforebyggende arbejde – til gavn for både de ansatte, børnene og de unge.
  Tid: 09. marts 2015, kl. 09:30 - 15:30
  Sted: First Hotel, Høje Taastrup
  Sidste frist d. 01. februar 2015
 • mar 10
  Arbejdsmiljøkonferencen giver gennem oplæg, diskussion og workshoprunder bud på, hvordan man kan fremme engagement, sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Programmet indeholder blandt andet oplægget "A Journey to a Sustainable Safety Culture" og workshoppen "Nudging og arbejdsmiljø".
  Tid: 10. marts 2015, kl. 08:00 - 17:00
  Sted: Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ
 • mar 16
  Kurset indeholder teoriundervsining og praktiske øvelser inden for transporterhvervet. Målet er, at blive i stand til at fremme en sikkerhedsmæssig adfærd og dermed mindske risikoen for arbejdsulykker. Kurset henvender sig til transportmedarbejdere og andre, som har med kørselsplanlægning at gøre.
  Tid: 16. marts 2015, kl. 08:00 - 15:30
  Sted: Vognmand Torben Rafin & Co. A/S, Ingeniørvej 10, 6560 Sommersted
  Sidste frist d. 16. marts 2015
 • mar 16
  På kurset er der fokus på at forebygge nedslidning i det daglige gennem ergonomi, trivsel og sund livsstil. Viden om træning kombineres med fysiske øvelser. Kurset henvender sig til alle medarbejdere med interesse for intelligent træning.
  Tid: 16. marts 2015, kl. 08:30 - 16:00
  Sted: København
 • mar 18
  På kurset arbejde med faldsikringsudstyr ved løsning af opgaver i højden. Få viden om blandt andet faldteori, risikovurdering og vedligeholdelse af udstyret. Kurset henvender sig til personer, som arbejder med stilladser.
  Tid: 18. marts 2015, kl. 08:00 - 15:30
  Sted: Shell Rafinaderiet, Egeskovvej 265, 7000 Frederecia
 • mar 18
  På temadagen fokuseres på psykisk arbejdsmiljø og god trivsel. Få inspiration til, hvordan det psykiske arbejdsmiljø kan forbedres på din arbejdsplads gennem eksempelvis kommunikation. Temadagen henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og -ledere.
  Tid: 18. marts 2015, kl. 09:00 - 16:00
  Sted: Hotel Scandic Hvidovre
 • mar 18
  Mødets omdrejningspunkt er stress, og du kan blandt andet høre stresscoach og konfliktmægler, Marianne Lassen, dele ud af sin viden. Mødet henvender sig primært til leder- og medarbejderrepræsentanter i arbejdsmiljøorganisationer, men alle er velkomne.
  Tid: 18. marts 2015, kl. 13:00 - 15:30
  Sted: Strandvejen 7, Middelfart
 • mar 24
  Det psykiske arbejdsmiljø er i fokus på denne konference, som løber over to dage og foruden oplæg byder på 8 forskellige workshops i blandt andet sunde arbejdsrytmer, lederes trivsel, trivsel og vold samt trivsel under forandringer. Konferencen henvender sig til ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter på sygehuse, i hjemmeplejen, døgntilbud, dagtilbud og privat praksis.
  Tid: 24. marts 2015, kl. 08:30 - 25. marts 2015, kl. 14:00
  Sted: Nyborg Strand
 • mar 24
  Det psykiske arbejdsmiljø er i fokus på denne konference, som løber over to dage og foruden oplæg byder på 8 forskellige workshops i blandt andet sunde arbejdsrytmer, lederes trivsel, trivsel og vold samt trivsel under forandringer. Målgruppen er ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter på sygehuse, i hjemmeplejen, døgntilbud, dagtilbud og privat praksis.
  Tid: 24. marts 2015, kl. 08:30 - 25. marts 2015, kl. 14:00
  Sted: Nyborg Strand
  Sidste frist d. 15. december 2014
 • mar 24
  På kurset arbejdes med opgaver og roller, årlig drøftelse og kompetenceudviklingsplan. Få blandt andet viden om, hvordan der udarbejdes strategi og mål ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Kurset henvender sig både til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og alle øvrige medarbejdere.
  Tid: 24. marts 2015, kl. 09:30 - 16:00
  Sted: Kolding
 • mar 25
  Mødets omdrejningspunkt er stress, og du kan blandt andet høre stresscoach og konfliktmægler, Marianne Lassen, dele ud af sin viden. Mødet henvender sig primært til leder- og medarbejderrepræsentanter i arbejdsmiljøorganisationer, men alle er velkomne.
  Tid: 25. marts 2015, kl. 13:00 - 15:30
  Sted: Sødalsparken 22, Brabrand
 • mar 26
  "Den danske model" for et arbejdsmarked er omdrejningspunktet på konferencen, som både forskere og praktikere inviteres til at diskutere. Programmet indeholder blandt andet oplægget "Konkurrencestaten" og paneldebatten "Gamle og nye organiseringsformer" samt mulighed for at deltage i en workshop.
  Tid: 26. marts 2015, kl. 09:00 - 17:00
  Sted: Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg (Copenhagen Business School)
  Sidste frist d. 13. marts 2015
 • mar 26
  CSAs årsmøde sætter kritisk fokus på det danske arbejdsmarked og den danske arbejdsmarkedsmodel anno 2015.
  Tid: 26. marts 2015, kl. 09:00 - 17:00
  Sted: Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg (lok. D1Ø041)
  Sidste frist d. 13. marts 2015
 • mar 30
  Kurset omhandler effektivt samarbejde på arbejdspladsen med fokus på egen arbejdsindsats. Der arbejdes blandt andet med problem- og konfliktløsning og processer i samarbejde. Kurset henvender sig til medarbejdere, som indgår i forskellige grupper i deres arbejde.
  Tid: 30. marts 2015, kl. 08:00 - 31. marts 2015, kl. 15:30
  Sted: AMU-Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg Ø
  Sidste frist d. 30. marts 2015
april 2015
 • apr 08
  På kurset arbejde med faldsikringsudstyr ved løsning af opgaver i højden. Få viden om blandt andet faldteori, risikovurdering og vedligeholdelse af udstyret. Kurset henvender sig til personer, som arbejder med stilladser.
  Tid: 08. april 2015, kl. 08:00 - 15:30
  Sted: AMU-Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg Ø
 • apr 09
  Kurset sætter fokus på kriseberedskab, som skal forebygge traumatiske konsekvenser af eksempelvis overfald og trusler om vold. Få viden om blandt andet krisereaktioner og krisesamtaler, og udform en konkret kriseberedskabsplan.
  Tid: 09. april 2015 - 09. april 2015
  Sted: Hotel Scandic Hvidovre
 • apr 09
  På kurset arbejdes med opgaver og roller, årlig drøftelse og kompetenceudviklingsplan. Få blandt andet viden om, hvordan der udarbejdes strategi og mål ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Kurset henvender sig både til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og alle øvrige medarbejdere.
  Tid: 09. april 2015, kl. 08:30 - 16:00
  Sted: København
 • apr 13
  På kurset arbejdes med opgaver og roller, årlig drøftelse og kompetenceudviklingsplan. Få blandt andet viden om, hvordan der udarbejdes strategi og mål ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Kurset henvender sig både til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og alle øvrige medarbejdere.
  Tid: 13. april 2015, kl. 08:30 - 16:00
  Sted: Aarhus
 • apr 13
  Mental robusthed handler om at være klædt på til pædagogiske udfordringer i arbejdslivet. Konferencen er for dig, der arbejder med udsatte børn og unge.
  Tid: 13. april 2015, kl. 09:00 - 16:00
  Sted: VIA UC Campus Holsterbro
  Sidste frist d. 02. marts 2015
 • apr 14
  På kurset sættes særligt fokus på problemer med skuldre, nakke, arme og hænder under kontorarbejde. Der arbejdes blandt andet med ergonomiske belastninger og ændring af vaner.
  Tid: 14. april 2015, kl. 08:30 - 12:00
  Sted: Kolding
 • apr 14
  Indeklimaet opstår i samspillet mellem mange forskellige parametre, og på kurset arbejdes blandt andet med temperatur, lys og fugtighed. Få viden om, hvordan indeklimaet kan forbedres uden store investeringer. Kurset henvender sig til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og øvrige medarbejdere.
  Tid: 14. april 2015, kl. 12:30 - 16:00
  Sted: Kolding
 • apr 15
  På kurset arbejdes blandt andet med holdninger til arbejdsmiljø og formidling af arbejdsmiljøarbejdet både på det strategiske og konkrete niveau. Kurset henvender sig til medarbejdere i arbejdsmiljøorganisationen.
  Tid: 15. april 2015, kl. 08:30 - 16:00
  Sted: København
 • apr 15
  På kurset arbejdes blandt andet med hvad god ergonomi er, hjælpemidler, løfteteknik og egen indsats.
  Tid: 15. april 2015, kl. 09:00 - 16:00
  Sted: Aarhus
 • apr 15
  Mødets omdrejningspunkt er stress, og du kan blandt andet høre stresscoach og konfliktmægler, Marianne Lassen, dele ud af sin viden. Mødet henvender sig primært til leder- og medarbejderrepræsentanter i arbejdsmiljøorganisationer, men alle er velkomne.
  Tid: 15. april 2015, kl. 13:00 - 15:30
  Sted: Børsen, København K
 • apr 16
  På kurset er der fokus på at forebygge nedslidning i det daglige gennem ergonomi, trivsel og sund livsstil. Viden om træning kombineres med fysiske øvelser. Kurset henvender sig til alle medarbejdere med interesse for intelligent træning.
  Tid: 16. april 2015, kl. 08:30 - 16:00
  Sted: Aarhus
 • apr 16
  Nudging handler om at skabe adfærdsændringer. Få viden om baggrunden for nudging og bliv inspireret til at bruge nudging i praksis til at skabe forandringer. Kurset henvender sig til alle med interesse for nudging.
  Tid: 16. april 2015, kl. 09:00 - 16:00
  Sted: Aalborg
 • apr 16
  Mental robusthed handler om at være klædt på til pædagogiske udfordringer i arbejdslivet. Konferencen er for dig, der arbejder med udsatte børn og unge.
  Tid: 16. april 2015, kl. 09:00 - 16:00
  Sted: VIA UC Campus Aarhus Nord
  Sidste frist d. 02. marts 2015
 • apr 21
  Kurset handler om vejen til et godt psykisk arbejdsmiljø, og her er nøgleordene indflydelse, meningsfuldhed, forudsigelighed, anderkendelse og passende krav. Der arbejdes blandt andet med signaler og udtryk for det psykiske arbejdsmiljø. Kurset henvender sig til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.
  Tid: 21. april 2015, kl. 08:30 - 16:00
  Sted: Aarhus
 • apr 21
  Kurset giver et indblik i arbejdsmiljørepræsentanters rolle, opgaver og ansvar. Der arbejdes med, hvordan man kan formidle informationer og holdninger til sine kolleger på en konstruktiv måde. Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter.
  Tid: 21. april 2015, kl. 09:00 - 16:00
  Sted: Aalborg
 • apr 21
  På kurset arbejdes blandt andet med hvad god ergonomi er, hjælpemidler, løfteteknik og egen indsats.
  Tid: 21. april 2015, kl. 09:00 - 16:00
  Sted: Kolding
 • apr 23
  Konflikter er uundgåelige, men alligevel bliver de ofte betragtet som noget, der skal undgås. Der arbejdes med at forstå hvordan konflikter kan håndteres og kommes i forkøbet. Kurset henvender sig til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.
  Tid: 23. april 2015, kl. 08:30 - 16:00
  Sted: Kolding
 • apr 23
  På kurset arbejdes blandt andet med hvad god ergonomi er, hjælpemidler, løfteteknik og egen indsats.
  Tid: 23. april 2015, kl. 09:00 - 16:00
  Sted: København
 • apr 23
  Konferencen omhandler mistrivsel blandt elever, kursister eller studerende med fokus på underviserens arbejdsmiljø. Hvordan tackler man som underviser de høje følelsesmæssige krav i jobbet? På konferencen gives værktøjer til det forebyggende og håndterende arbejde i forbindelse med andres mistrivsel.
  Tid: 23. april 2015, kl. 12:30 - 16:30
  Sted: Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, Kolding
 • apr 28
  Kurset handler om, hvordan man kan styrke egen robusthed i forhold til arbejdsmarkedets krav om eksempelvis høj fleksibilitet og effektivitet. Der arbejdes med fysisk og mental robusthed gennem en øvelser, modeller og værktøjer. Kurset henvender sig til medlemmer i arbejdsmiljøorganisationen og AM-repræsentanter.
  Tid: 28. april 2015, kl. 08:30 - 16:00
  Sted: København
 • apr 28
  På kurset sættes særligt fokus på problemer med skuldre, nakke, arme og hænder under kontorarbejde. Der arbejdes blandt andet med ergonomiske belastninger og ændring af vaner.
  Tid: 28. april 2015, kl. 08:30 - 12:00
  Sted: Aarhus
 • apr 28
  Indeklimaet opstår i samspillet mellem mange forskellige parametre, og på kurset arbejdes blandt andet med temperatur, lys og fugtighed. Få viden om, hvordan indeklimaet kan forbedres uden store investeringer. Kurset henvender sig til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og øvrige medarbejdere.
  Tid: 28. april 2015, kl. 12:30 - 16:00
  Sted: Aarhus
 • apr 29
  Kurset giver et indblik i arbejdsmiljørepræsentanters rolle, opgaver og ansvar. Der arbejdes med, hvordan man kan formidle informationer og holdninger til sine kolleger på en konstruktiv måde. Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter.
  Tid: 29. april 2015, kl. 09:00 - 16:00
  Sted: Kolding
 • apr 30
  På kurset er der fokus på at forebygge nedslidning i det daglige gennem ergonomi, trivsel og sund livsstil. Viden om træning kombineres med fysiske øvelser. Kurset henvender sig til alle medarbejdere med interesse for intelligent træning.
  Tid: 30. april 2015, kl. 08:30 - 16:00
  Sted: Kolding
 • apr 30
  Nudging handler om at skabe adfærdsændringer. Få viden om baggrunden for nudging og bliv inspireret til at bruge nudging i praksis til at skabe forandringer. Kurset henvender sig til alle med interesse for nudging.
  Tid: 30. april 2015, kl. 09:00 - 16:00
  Sted: Aarhus
maj 2015
 • maj 04
  Kurset giver et indblik i arbejdsmiljørepræsentanters rolle, opgaver og ansvar. Der arbejdes med, hvordan man kan formidle informationer og holdninger til sine kolleger på en konstruktiv måde. Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter.
  Tid: 04. maj 2015, kl. 09:00 - 16:00
  Sted: København
 • maj 05
  Kursets omdrejningspunkt er nudging, der handler om at skabe adfærdsændringer. Der arbejdes med hvad nudging er, og hvordan man kan bruge nudging i praksis. Kurset henvender sig til medlemmer i arbejdsmiljøorganisationen samt interne HR-konsulenter.
  Tid: 05. maj 2015, kl. 08:30 - 12:00
  Sted: København
 • maj 05
  På kurset arbejdes med begrundelser for at arbejde med og indhold i kerneopgaven. Der præsenteres forskellige værktøjer til dette formål. Kurset henvender sig til ledere og arbejdsmiljørepræsentanter.
  Tid: 05. maj 2015, kl. 09:00 - 16:00
  Sted: Aalborg
 • maj 06
  På kurset arbejdes blandt andet med håndtering af stress, balancen mellem arbejdsliv og privatliv og proaktivitet. Kurset henvender sig til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og øvrige medarbejdere.
  Tid: 06. maj 2015, kl. 08:30 - 12:00
  Sted: Aarhus
 • maj 06
  På kurset arbejdes med årsager, forebyggelse, håndtering, omkostninger og lovgivning vedrørende arbejdsulykker. Få metoder og værktøjer til at forebygge ulykker. Kurset henvender sig primært til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.
  Tid: 06. maj 2015, kl. 12:30 - 16:00
  Sted: Aarhus
 • maj 07
  Kurset handler om vejen til et godt psykisk arbejdsmiljø, og her er nøgleordene indflydelse, meningsfuldhed, forudsigelighed, anderkendelse og passende krav. Der arbejdes blandt andet med signaler og udtryk for det psykiske arbejdsmiljø. Kurset henvender sig til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.
  Tid: 07. maj 2015, kl. 08:30 - 16:00
  Sted: Kolding
 • maj 11
  Kursets omdrejningspunkt er positiv psykologi, som kan bruges til at skabe motivation og livsglæde. Der arbejdes blandt andet med flow, positivt arbejdsmiljø samt koncentration og energi. Få redskaber til at anvende positiv psykologi i praksis.
  Tid: 11. maj 2015, kl. 09:00 - 16:00
  Sted: Aalborg
  Sidste frist d. 25. februar 2015
 • maj 19
  Konflikter er uundgåelige, men alligevel bliver de ofte betragtet som noget, der skal undgås. Der arbejdes med at forstå hvordan konflikter kan håndteres og kommes i forkøbet. Kurset henvender sig til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.
  Tid: 19. maj 2015, kl. 08:30 - 16:00
  Sted: Aarhus
 • maj 19
  På kurset arbejdes blandt andet med hvad god ergonomi er, hjælpemidler, løfteteknik og egen indsats.
  Tid: 19. maj 2015, kl. 09:00 - 16:00
  Sted: Aalborg
 • maj 19
  På kurset arbejdes med årsager, forebyggelse, håndtering, omkostninger og lovgivning vedrørende arbejdsulykker. Få metoder og værktøjer til at forebygge ulykker. Kurset henvender sig primært til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.
  Tid: 19. maj 2015, kl. 12:30 - 16:00
  Sted: København
 • maj 20
  Kursets omdrejningspunkt er nudging, der handler om at skabe adfærdsændringer. Der arbejdes med, hvad nudging er, og hvordan man kan bruge nudging i praksis. Kurset henvender sig til medlemmer i arbejdsmiljøorganisationen samt interne HR-konsulenter.
  Tid: 20. maj 2015, kl. 08:30 - 12:00
  Sted: Kolding
 • maj 21
  Kurset handler om vejen til et godt psykisk arbejdsmiljø, og her er nøgleordene indflydelse, meningsfuldhed, forudsigelighed, anderkendelse og passende krav. Der arbejdes blandt andet med signaler og udtryk for det psykiske arbejdsmiljø. Kurset henvender sig til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.
  Tid: 21. maj 2015, kl. 08:30 - 16:00
  Sted: København
 • maj 21
  Kursets tema er social kapital, hvorunder temaer som samarbejde, tillid og retfærdighed behandles. Få viden om blandt andet metoder til at arbejde med social kapital. Kurset henvender sig til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og øvrige medarbejdere.
  Tid: 21. maj 2015, kl. 08:30 - 16:00
  Sted: Aarhus
 • maj 21
  Nudging handler om at skabe adfærdsændringer. Få viden om baggrunden for nudging og bliv inspireret til at bruge nudging i praksis til at skabe forandringer. Kurset henvender sig til alle med interesse for nudging.
  Tid: 21. maj 2015, kl. 09:00 - 16:00
  Sted: Kolding
 • maj 27
  Kurset sætter fokus på kriseberedskab, som skal forebygge traumatiske konsekvenser af eksempelvis overfald og trusler om vold. Få viden om blandt andet krisereaktioner og krisesamtaler, og udform en konkret kriseberedskabsplan.
  Tid: 27. maj 2015 - 27. maj 2015
  Sted: Hotel Scandic Hvidovre
 • maj 27
  Kursets omdrejningspunkt er positiv psykologi, som kan bruges til at skabe motivation og livsglæde. Der arbejdes blandt andet med flow, positivt arbejdsmiljø samt koncentration og energi. Få redskaber til at anvende positiv psykologi i praksis.
  Tid: 27. maj 2015, kl. 09:00 - 16:00
  Sted: Kolding
  Sidste frist d. 25. februar 2015
 • maj 28
  På kurset introduceres innovation og kreativitet, og der arbejdes med systematisk idéarbejde, radikale innovationer og løsningsimplementering i forhold til arbejdspladsens arbejdsmiljø. Kurset henvender sig til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og andre med interesse for emnet.
  Tid: 28. maj 2015, kl. 08:30 - 16:00
  Sted: København
 • maj 28
  Kurset handler om, hvordan man kan styrke egen robusthed i forhold til arbejdsmarkedets krav om eksempelvis høj fleksibilitet og effektivitet. Der arbejdes med fysisk og mental robusthed gennem en øvelser, modeller og værktøjer. Kurset henvender sig til medlemmer i arbejdsmiljøorganisationen og AM-repræsentanter.
  Tid: 28. maj 2015, kl. 08:30 - 16:00
  Sted: Kolding
juni 2015
 • jun 01
  På kurset sættes særligt fokus på problemer med skuldre, nakke, arme og hænder under kontorarbejde. Der arbejdes blandt andet med ergonomiske belastninger og ændring af vaner.
  Tid: 01. juni 2015, kl. 08:30 - 12:00
  Sted: København
 • jun 01
  Indeklimaet opstår i samspillet mellem mange forskellige parametre, og på kurset arbejdes blandt andet med temperatur, lys og fugtighed. Få viden om, hvordan indeklimaet kan forbedres uden store investeringer. Kurset henvender sig til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og øvrige medarbejdere.
  Tid: 01. juni 2015, kl. 12:30 - 16:00
  Sted: København
 • jun 02
  På kurset arbejdes blandt andet med holdninger til arbejdsmiljø og formidling af arbejdsmiljøarbejdet både på det strategiske og konkrete niveau. Kurset henvender sig til medarbejdere i arbejdsmiljøorganisationen.
  Tid: 02. juni 2015, kl. 08:30 - 16:00
  Sted: Kolding
 • jun 04
  Kursets omdrejningspunkt er positiv psykologi, som kan bruges til at skabe motivation og livsglæde. Der arbejdes blandt andet med flow, positivt arbejdsmiljø samt koncentration og energi. Få redskaber til at anvende positiv psykologi i praksis.
  Tid: 04. juni 2015, kl. 09:00 - 16:00
  Sted: København
  Sidste frist d. 25. februar 2015
 • jun 09
  Kursets omdrejningspunkt er nudging, der handler om at skabe adfærdsændringer. Der arbejdes med hvad nudging er, og hvordan man kan bruge nudging i praksis. Kurset henvender sig til medlemmer i arbejdsmiljøorganisationen samt interne HR-konsulenter.
  Tid: 09. juni 2015, kl. 08:30 - 12:00
  Sted: Aarhus
 • jun 09
  På kurset arbejdes med, hvad psykisk arbejdsmiljø er, og hvorfor det er vigtigt at have fokus på. Der gives også inspiration til, hvordan man konkret kan arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Kurset henvender sig til alle med interesse for psykisk arbejdsmiljø.
  Tid: 09. juni 2015, kl. 09:00 - 16:00
  Sted: Aalborg
 • jun 10
  Dette kursus sætter fokus på psykisk arbejdsmiljø. Der arbejdes med, hvordan man kan fremme et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen, og der gives informationer om blandt andet lovgivning og brugbare materialer. Kurset henvender sig til personer, som arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.
  Tid: 10. juni 2015, kl. 08:00 - 11. juni 2015, kl. 15:30
  Sted: AMU Nordjylland, Sofievej 61, Vejgaard, 9000 Aalborg
  Sidste frist d. 05. juni 2015
 • jun 11
  På kurset arbejdes blandt andet med håndtering af stress, balancen mellem arbejdsliv og privatliv og proaktivitet. Kurset henvender sig til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og øvrige medarbejdere.
  Tid: 11. juni 2015, kl. 08:30 - 12:00
  Sted: Kolding
 • jun 11
  Konflikter er uundgåelige, men alligevel bliver de ofte betragtet som noget, der skal undgås. Der arbejdes med at forstå hvordan konflikter kan håndteres og kommes i forkøbet. Kurset henvender sig til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.
  Tid: 11. juni 2015, kl. 08:30 - 16:00
  Sted: København
 • jun 11
  Niels Krøjgaard og Christine Feldthaus sætter denne dag fokus på arbejdsglæde og kropssprog. Få viden om arbejdsglæde, der virker i hverdagen, og hvordan du kan aflæse kropssprogets signaler.
  Tid: 11. juni 2015, kl. 09:00 - 15:30
  Sted: København Scandic Sydhavnen
 • jun 11
  På kurset arbejdes med begrundelser for at arbejde med og indhold i kerneopgaven. Der præsenteres forskellige værktøjer til dette formål. Kurset henvender sig til ledere og arbejdsmiljørepræsentanter.
  Tid: 11. juni 2015, kl. 09:00 - 16:00
  Sted: Kolding
 • jun 11
  Nudging handler om at skabe adfærdsændringer. Få viden om baggrunden for nudging og bliv inspireret til at bruge nudging i praksis til at skabe forandringer. Kurset henvender sig til alle med interesse for nudging.
  Tid: 11. juni 2015, kl. 09:00 - 16:00
  Sted: København
 • jun 11
  På kurset arbejdes med årsager, forebyggelse, håndtering, omkostninger og lovgivning vedrørende arbejdsulykker. Få metoder og værktøjer til at forebygge ulykker. Kurset henvender sig primært til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.
  Tid: 11. juni 2015, kl. 12:30 - 16:00
  Sted: Kolding
 • jun 12
  Henrik Krogh og Chris MacDonald sætter på humoristisk vis fokus på motivation, stress, trivsel og sygefravær. Få inspiration til, hvordan du skaber overskud i hverdagen og holder dig 'langtidsfrisk' på arbejdsmarkedet.
  Tid: 12. juni 2015, kl. 09:00 - 15:30
  Sted: København Scandic Sydhavnen
 • jun 15
  Kursets tema er social kapital, hvorunder temaer som samarbejde, tillid og retfærdighed behandles. Få viden om blandt andet metoder til at arbejde med social kapital. Kurset henvender sig til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og øvrige medarbejdere.
  Tid: 15. juni 2015, kl. 08:30 - 16:00
  Sted: København
 • jun 16
  På kurset arbejdes blandt andet med holdninger til arbejdsmiljø og formidling af arbejdsmiljøarbejdet både på det strategiske og konkrete niveau. Kurset henvender sig til medarbejdere i arbejdsmiljøorganisationen.
  Tid: 16. juni 2015, kl. 08:30 - 16:00
  Sted: Aarhus
 • jun 16
  På kurset arbejdes med, hvad psykisk arbejdsmiljø er, og hvorfor det er vigtigt at have fokus på. Der gives også inspiration til, hvordan man konkret kan arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Kurset henvender sig til alle med interesse for psykisk arbejdsmiljø.
  Tid: 16. juni 2015, kl. 09:00 - 16:00
  Sted: Esbjerg
 • jun 17
  Kursets tema er social kapital, hvorunder temaer som samarbejde, tillid og retfærdighed behandles. Få viden om blandt andet metoder til at arbejde med social kapital. Kurset henvender sig til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og øvrige medarbejdere.
  Tid: 17. juni 2015, kl. 08:30 - 16:00
  Sted: Kolding
 • jun 19
  Christine Feldthaus og Chris MacDonald sætter på denne temadag fokus på motivation og arbejdsglæde. Få viden om, hvordan du øger din arbejdsglæde og dit overskud i hverdagen.
  Tid: 19. juni 2015, kl. 09:00 - 15:30
  Sted: Scandic City Aarhus
 • jun 23
  Kurset handler om, hvordan man kan styrke egen robusthed i forhold til arbejdsmarkedets krav om eksempelvis høj fleksibilitet og effektivitet. Der arbejdes med fysisk og mental robusthed gennem en øvelser, modeller og værktøjer. Kurset henvender sig til medlemmer i arbejdsmiljøorganisationen og AM-repræsentanter.
  Tid: 23. juni 2015, kl. 08:30 - 16:00
  Sted: Aarhus
august 2015
 • aug 18
  Dette kursus sætter fokus på psykisk arbejdsmiljø. Der arbejdes med, hvordan man kan fremme et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen, og der gives informationer om blandt andet lovgivning og brugbare materialer. Kurset henvender sig til personer, som arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.
  Tid: 18. august 2015, kl. 08:00 - 19. august 2015, kl. 15:30
  Sted: AMU Nordjylland, Sofievej 61, Vejgaard, 9000 Aalborg
  Sidste frist d. 13. august 2015
september 2015
 • sep 08
  Nudging handler om at skabe adfærdsændringer. Få viden om baggrunden for nudging og bliv inspireret til at bruge nudging i praksis til at skabe forandringer. Kurset henvender sig til alle med interesse for nudging.
  Tid: 08. september 2015, kl. 09:00 - 16:00
  Sted: Aarhus
 • sep 14
  På kurset arbejdes med, hvad psykisk arbejdsmiljø er, og hvorfor det er vigtigt at have fokus på. Der gives også inspiration til, hvordan man konkret kan arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Kurset henvender sig til alle med interesse for psykisk arbejdsmiljø.
  Tid: 14. september 2015, kl. 09:00 - 16:00
  Sted: Kolding
 • sep 15
  Kurset giver viden og redskaber til at ændre og udvikle en produktionsvirksomheds sikkerhedskultur. Der arbejdes med sikker adfærd med henblik på at forbedre arbejdsmiljøresultaterne. Kurset henvender sig til personer, der er berettiget til AMU-uddannelser.
  Tid: 15. september 2015, kl. 09:00 - 15:30
  Sted: AMU Nordjylland, Sofievej 61, Vejgaard, 9000 Aalborg
  Sidste frist d. 04. september 2015
 • sep 15
  Nudging handler om at skabe adfærdsændringer. Få viden om baggrunden for nudging og bliv inspireret til at bruge nudging i praksis til at skabe forandringer. Kurset henvender sig til alle med interesse for nudging.
  Tid: 15. september 2015, kl. 09:00 - 16:00
  Sted: Aalborg
 • sep 24
  På kurset arbejdes med, hvad psykisk arbejdsmiljø er, og hvorfor det er vigtigt at have fokus på. Der gives også inspiration til, hvordan man konkret kan arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Kurset henvender sig til alle med interesse for psykisk arbejdsmiljø.
  Tid: 24. september 2015, kl. 09:00 - 16:00
  Sted: København
 • sep 24
  Nudging handler om at skabe adfærdsændringer. Få viden om baggrunden for nudging og bliv inspireret til at bruge nudging i praksis til at skabe forandringer. Kurset henvender sig til alle med interesse for nudging.
  Tid: 24. september 2015, kl. 09:00 - 16:00
  Sted: Kolding
oktober 2015
 • okt 01
  Kurset giver et indblik i arbejdsmiljørepræsentanters rolle, opgaver og ansvar. Der arbejdes med, hvordan man kan formidle informationer og holdninger til sine kolleger på en konstruktiv måde. Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter.
  Tid: 01. oktober 2015, kl. 09:00 - 16:00
  Sted: København
 • okt 08
  Nudging handler om at skabe adfærdsændringer. Få viden om baggrunden for nudging og bliv inspireret til at bruge nudging i praksis til at skabe forandringer. Kurset henvender sig til alle med interesse for nudging.
  Tid: 08. oktober 2015, kl. 09:00 - 16:00
  Sted: København
 • okt 20
  Kurset giver et indblik i arbejdsmiljørepræsentanters rolle, opgaver og ansvar. Der arbejdes med, hvordan man kan formidle informationer og holdninger til sine kolleger på en konstruktiv måde. Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter.
  Tid: 20. oktober 2015, kl. 09:00 - 16:00
  Sted: Kolding
 • okt 22
  Kurset giver et indblik i arbejdsmiljørepræsentanters rolle, opgaver og ansvar. Der arbejdes med, hvordan man kan formidle informationer og holdninger til sine kolleger på en konstruktiv måde. Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter.
  Tid: 22. oktober 2015, kl. 09:00 - 16:00
  Sted: Aalborg
 • okt 27
  Kurset giver et indblik i arbejdsmiljørepræsentanters rolle, opgaver og ansvar. Der arbejdes med, hvordan man kan formidle informationer og holdninger til sine kolleger på en konstruktiv måde. Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter.
  Tid: 27. oktober 2015, kl. 09:00 - 16:00
  Sted: Aalborg
november 2015
 • nov 12
  Kurset giver et indblik i arbejdsmiljørepræsentanters rolle, opgaver og ansvar. Der arbejdes med, hvordan man kan formidle informationer og holdninger til sine kolleger på en konstruktiv måde. Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter.
  Tid: 12. november 2015, kl. 09:00 - 16:00
  Sted: Kolding
december 2015
 • dec 10
  Kursets omdrejningspunkt er positiv psykologi, som kan bruges til at skabe motivation og livsglæde. Der arbejdes blandt andet med flow, positivt arbejdsmiljø samt koncentration og energi. Få redskaber til at anvende positiv psykologi i praksis.
  Tid: 10. december 2015, kl. 09:00 - 16:00
  Sted: København
  Sidste frist d. 25. februar 2015
 
AM: 2014
Foto Soren Svendsen
Fik du det hele med? Læs nyheder fra Danmarks største konference om arbejdsmiljø.
 
Mere aktuel viden

Kalender
Se kommende arrangementer.

Se hvad andre gør
Se eksempler fra virksomheder, der har forbedret deres arbejdsmiljø.

Forskningsrapporter
Hold dig orienteret om den nyeste forskning inden for arbejdsmiljøområdet. 

 


Seneste kommentarer på hjemmesiden
 
Fra stress til trivsel
Fra stress til trivsel
Stress rammer individuelt, men skal løses i fællesskab.
 
Job og krop
Job og krop
Forebyg smerter i muskler og led.
 
Forebyg mobning på jobbet
Forebyg mobning
Mobning kan forebygges med viden, dialog og en god handlingsplan.
 
Forebyg vold på jobbet
Forebyg vold
Vold og trusler på arbejdspladsen skal identificeres, forebygges og håndteres i fællesskab.
 
Skab gode forandringer
Skab gode forandringer
Skab gode forandringer - med fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø.
 
Forskningsbaseret viden
NFA
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).
 
 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral