Udbrændthed kan forebygges

Udbrændthed er ikke kun knyttet til arbejde med mennesker, det hænger også sammen med et dårligt psykisk arbejdsmiljø og organisering af arbejdet. Men gløden kan tændes igen for de udbrændte ved at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, viser en undersøgelse.

Flere årsager til udbrændthed

Det er ikke kun i jobs, hvor man arbejder med mennesker, fx klienter og patienter, hvor der er fare for at blive udbrændt. Årsagerne til udbrændthed skal også findes i et ringe psykisk arbejdsmiljø og dårlig organisering af arbejdet. En af konsekvenserne af udbrændthed er øget sygefravær.

Det viser forskningsprojektet Projekt Udbrændthed, Motivation og Arbejdsglæde (PUMA), som er økonomisk støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden og det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø står bag.

Fire faktorer der fører til udbrændthed

Udbrændthed er en form for arbejdsrelateret stress, der viser sig som langvarig psykisk og fysisk udmattelse og træthed. Især fire faktorer hænger sammen med udbrændthed

 1. Dårlige udviklingsmuligheder
 2. Manglende rolleklarhed
 3. Mange rollekonflikter
 4. Mangel på forudsigelighed

Udbrændthed kan forebygges

Fælles for de fire faktorer er, at man kan gøre noget ved dem. Man kan derfor forebygge udbrændthed ved at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Undersøgelsen peger på fire vigtige faktorer til at undgå udbrændthed:

 • Sørg for at medarbejderne har mulighed for udvikling, udfordring og læring, og at de har mulighed for at bruge deres viden, kunnen og færdigheder.
 • Sørg for klarhed om beslutningskompetencer, mål og ansvarsområder.
 • Undgå at der bliver stillet modstridende krav, eller at medarbejderne må udføre en opgave på en måde de ikke selv ville have valgt.
 • Giv de ansatte relevante informationer om fx kommende omstruktureringer, vigtige arbejdsopgaver eller ny teknologi.

Metode til måling af udbrændthed – Copenhagen Burnout Inventory

Forskerne bag undersøgelsen har udviklet et særligt værktøj til måling af udbrændthed, Copenhagen Burnout Inventory. Værktøjet kan måle tre typer af udbrændthed:

 1. Personlig udbrændthed
 2. Arbejdsrelateret udbrændthed
 3. Klientrelateret udbrændthed

Stor forskel i udbrændthed blandt faggrupper

Der er store forskelle på graden af udbrændthed blandt forskellige faggrupper. De mest udbrændte i undersøgelsen var jordemødre, hjemmehjælpere i hovedstadsområdet og fængselsbetjente. Mindst udbrændte var ledere og andre overordnede.

Rapporten er fra september 2009

Læs afslutningsrapporten her

Læs mere om forskningsprojektet på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside

Sidst opdateret d. 24. april 2015
 
2 kommentarer til denne artikel Abonner på kommentarer
 • 3 mar 2013 10:59
  merete jonasson, lærer og coach
  Er på indlagt efter en voldsom allergisk reaktion med åndenød, udslæt, hævelser m.m
 • 17 nov 2013 13:34
  cathrine Pedersen, studerende
  jeres pointsystem er forvirrende og ikke til at forstå.
Skriv kommentar
Alle felter med * skal udfyldes.
Din e-mail vises ikke.
Bekræft, at du ikke er en spam-robot, ved at skrive ordet GUL her
 
Mere aktuel viden

Kalender
Se kommende arrangementer.

Se hvad andre gør
Se eksempler fra virksomheder, der har forbedret deres arbejdsmiljø.

Forskningsrapporter
Hold dig orienteret om den nyeste forskning inden for arbejdsmiljøområdet. 

 


Arbejdsmiljøforskningsfonden

Arbejdsmiljøforskningsfonden styrker arbejdsmiljøforskningen i Danmark ved at uddele midler.

Målet er at forebygge og begrænse udstødelse af personer fra arbejdsmarkedet som følge af nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser.

 
Fra stress til trivsel
Fra stress til trivsel
Stress rammer individuelt, men skal løses i fællesskab.
 
Job og krop
Job og krop
Forebyg smerter i muskler og led.
 
Forebyg mobning på jobbet
Forebyg mobning
Mobning kan forebygges med viden, dialog og en god handlingsplan.
 
Forebyg vold på jobbet
Forebyg vold
Vold og trusler på arbejdspladsen skal identificeres, forebygges og håndteres i fællesskab.
 
Skab gode forandringer
Skab gode forandringer
Skab gode forandringer - med fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø.
 
Forskningsbaseret viden
NFA
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).
 
 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral