Om Arbejdsmiljøforskningsfonden

Arbejdsmiljøforskningsfondens opgave er at styrke arbejdsmiljøforskningen i Danmark.
Formålet med Arbejdsmiljøforskningsfondens, er, gennem en forskningsstrategi og uddeling af midler, at styrke arbejdsmiljøforskningen i Danmark. Målet er at forebygge og begrænse udstødelse af personer fra arbejdsmarkedet som følge af nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser.


Fonden er bygget op omkring tre udvalg:

  • Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg (DSU)
  • Det Videnskabelige Arbejdsmiljøforskningsudvalg (DVU)
  • Udvalget for Udvikling og Udredning (UUU)

Arbejdstilsynet er sekretariat for Arbejdsmiljøforskningsfonden. Arbejdstilsynet fastsætter standardvilkår for bevillinger fra Arbejdsmiljøforskningsfonden, herunder vilkår om midlernes anvendelse, udbetaling, regnskab, revision, faglig rapportering mv.

Læs mere om Arbejdsmiljøforskningsfonden og de tre udvalg her.

Sidst opdateret d. 15. april 2014
 
 
Mere aktuel viden

Kalender
Se kommende arrangementer.

Se hvad andre gør
Se eksempler fra virksomheder, der har forbedret deres arbejdsmiljø.

Forskningsrapporter
Hold dig orienteret om den nyeste forskning inden for arbejdsmiljøområdet. 

 


Arbejdsmiljøforskningsfonden

Arbejdsmiljøforskningsfonden styrker arbejdsmiljøforskningen i Danmark ved at uddele midler.

Målet er at forebygge og begrænse udstødelse af personer fra arbejdsmarkedet som følge af nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser.

 
Fra stress til trivsel
Fra stress til trivsel
Stress rammer individuelt, men skal løses i fællesskab.
 
Job og krop
Job og krop
Forebyg smerter i muskler og led.
 
Forebyg mobning på jobbet
Forebyg mobning
Mobning kan forebygges med viden, dialog og en god handlingsplan.
 
Forebyg vold på jobbet
Forebyg vold
Vold og trusler på arbejdspladsen skal identificeres, forebygges og håndteres i fællesskab.
 
Skab gode forandringer
Skab gode forandringer
Skab gode forandringer - med fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø.
 
Forskningsbaseret viden
NFA
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).
 
 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral