LEAN Uden stress

Her kan du læse et kort sammendrag af projektet "Lean uden stress". Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Om projektet

Leanus er et 3-årigt udviklingsprojekt, afsluttet i 2010, hvor forskere i samarbejde med ni virksomheder har udviklet og gennemført Lean-processer med fokus på både økonomi og psykisk arbejdsmiljø. Virksomhederne var fordelt ligeligt mellem social- og sundhedssektoren, administration og produktion.

Projektets formål

Projektet havde til formål at undersøge, hvordan man kan arbejde med lean, så der udover en økonomisk forbedring af produktionen også udvikles et godt psykisk arbejdsmiljø.

Projektets hovedhypotese var, at implementeringen af lean kunne gennemføres uden forringelser af arbejdsmiljøet, hvis implementeringen fulgte en drejebog, som forskerne havde udviklet.

Projektets resultater

Projektet har været med til at udvikle en ny og nuanceret forståelse af anvendelsen af lean i danske virksomheder.

Ingen forringelser af det psykosociale arbejdsmiljø
Der er ikke fundet en entydig sammenhæng mellem lean og det psykosociale arbejdsmiljø:

 • 5 virksomheder viste beskeden fremgang i psykosocialt arbejdsmiljø
 • 4 virksomheder viste ingen ændringer
 • 1 virksomhed viste tilbagegang

Hvis medarbejdere og ledere samarbejder om at analysere det eksisterende arbejde og udvikler nye arbejdsprocesser, er det muligt at tage højde for konsekvenserne for det psykiske arbejdsmiljø.  

Lean anvendes forskelligt i virksomhederne
Lean anvendes meget forskelligt i de undersøgte virksomheder. Nogle virksomheder anvender kun simple lean-værktøjer mens andre har en mere gennemgribende tilgang til lean.

Størst udbytte i de industrielle virksomheder
Virksomheder med industriel produktion opnåede bedre resultater end de administrative virksomheder og sundhedsvirksomhederne.

Dette er ikke overraskende da lean er udviklet i en industriel kontekst og der er derfor bedre overensstemmelse mellem værktøjerne og opgaverne i industrien.

De administrative virksomheder og virksomhederne i sundhedssektoren oplevede også gevinster ved lean omend i mindre omfang.

Særlige udfordringer i sundhedssektoren
Lean stødte på lidt større udfordringer i sundhedssektoren, hvor det ofte handler om at løse patienternes umiddelbare (akutte) behov.  Her er løsningen for eksempel at inddele patienterne i to forskellige flow: 1) planlagte og 2) akutte.

Projektets praktiske relevans
Projektet har relevans for både arbejdsgiver og arbejdstager. 

Idet lean i sig selv ikke har negative konsekvenser for arbejdsmiljøet, er det væsentligt, at ledere og medarbejdere i en lean-proces udnytter de muligheder, som skabes for at indtænke forbedringer for arbejdsmiljøet.

Projektet dokumenterer såvel risici og muligheder for arbejdsmiljøet og formulerer en lang række erfaringer om lean og arbejdsmiljø, som ledere og medarbejdere kan omsætte i praksis.

Erfaringer og anbefalinger er beskrevet i bogen "Lean og arbejdsmiljø - et dynamisk spændingsfelt". Bogen henvender sig til ledere og medarbejdere, der arbejder med lean eller planlægger at indføre lean-principperne i deres virksomhed.

Projektets deltagere

 • Lektor Niels Møller, DTU Management (Projektleder)
 • Lektor Kasper Edwards, DTU Management
 • Professor Per Langaa Jensen, DTU Management
 • Lektor Peter Jacobsen, DTU Management
 • Seniorforsker Peter Hasle, NFA
 • Forsker Anders Bojesen, NFA
 • Seniorforsker Jan Pejtersen, NFA
 • Seniorforsker Pia Bramming, tidligere NFA, nu DPU
 • Professor John Johansen, AAU
 • Lektor Anders Paarup Nielsen, AAU
 • Ekstern Lektor Jacob S. Nielsen, AAU
 • Videnskabelig assistent Rikke V. Matthiesen, AAU  

Hvis du vil vide mere

Læs projektets afslutningsrapport

Læs mere om projektet på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

 

Sidst opdateret d. 5. maj 2015
 
1 kommentar til denne artikel Abonner på kommentarer
 • 11 jun 2012 17:22
  Jimmy Nielsen, Kontorassistent
  Jeg deltog i starten af året på et kursus hos http://leanviden.dk og vi fik anledning til at diskutere hvordan lean påvirker medarbejderne. Underviseren henviste mig til forskningen på denne side, som han vist havde været en del af. Det er virkelig spændende læsning.

  Tak for jeres gode arbejde!

  Mvh

  Jimmy
Skriv kommentar
Alle felter med * skal udfyldes.
Din e-mail vises ikke.
Bekræft, at du ikke er en spam-robot, ved at skrive ordet GUL her
 
Mere aktuel viden

Kalender
Se kommende arrangementer.

Se hvad andre gør
Se eksempler fra virksomheder, der har forbedret deres arbejdsmiljø.

Forskningsrapporter
Hold dig orienteret om den nyeste forskning inden for arbejdsmiljøområdet. 

 


Arbejdsmiljøforskningsfonden

Arbejdsmiljøforskningsfonden styrker arbejdsmiljøforskningen i Danmark ved at uddele midler.

Målet er at forebygge og begrænse udstødelse af personer fra arbejdsmarkedet som følge af nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser.

 
Fra stress til trivsel
Fra stress til trivsel
Stress rammer individuelt, men skal løses i fællesskab.
 
Job og krop
Job og krop
Forebyg smerter i muskler og led.
 
Forebyg mobning på jobbet
Forebyg mobning
Mobning kan forebygges med viden, dialog og en god handlingsplan.
 
Forebyg vold på jobbet
Forebyg vold
Vold og trusler på arbejdspladsen skal identificeres, forebygges og håndteres i fællesskab.
 
Skab gode forandringer
Skab gode forandringer
Skab gode forandringer - med fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø.
 
Forskningsbaseret viden
NFA
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).
 
 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral